Beeldvorming: ’t halve verhaal

Primark, dat nog altijd een optie op Schinkel-Zuid/Plu, heeft nog steeds niet gekozen.

Primark, dat nog altijd een optie op Schinkel-Zuid/Plu, heeft nog steeds niet gekozen.© illustratie Geertje Grom

V&D dat de huur per 2017 opzegt, Meyer & Meyer dat veel eerder vertrekt: is er iets aan de hand in de Heerlense binnenstad? Of zit de stad in een overgangsfase?

rvandenbooren

door Siebrand Vos

Als het V&D-pand over dik anderhalf jaar inderdaad leegkomt - ‘als’, want er kan in die tijd nog veel gebeuren - dan staat er in één klap 11.000 vierkante meter winkeloppervlak extra leeg in het Heerlense kernwinkelgebied. Net als het vertrek van herenkledingzaak Meyer & Meyer is alleen al dat nieuws slecht voor het imago van de stad bij potentiële investeerders en winkelbedrijven.

Toch vertelt beeldvorming maar het halve verhaal. Winkelcentra in vergelijkbare provinciesteden hebben het ook niet gemakkelijk. In Heerlen, dat in een van de minst welvarende regio’s van Nederland ligt en werkt aan het bestrijden van sociale achterstanden, komt de terugval wel harder aan, lijkt het. Daarbij maken de bouwwerkzaamheden rond het Maankwartier - een project dat mede is bedoeld om deze traditionele koopstad nieuw elan te geven - Heerlen er momenteel niet aantrekkelijker op. In de woorden van vertrekkend ondernemer Nico Meyer: de bouwput, de leegstand - mensen gaan voor hun plezier liever ergens anders shoppen. Vraag is wat Heerlen kan doen.

Het Maankwartier - anders dan beeldvorming in vastgoedkringen wil is dat geen SP-idee, maar een door het héle politieke spectrum gewenst project - ontmoet ook onbegrip uit andere hoek dan die van beleggers en winkeliers. Maar het project loopt al. De gemeente probeerde eerder tevergeefs ’t Loon uit de markt te nemen en zet nu in op een beperkt kernwinkelgebied (Peutzdriehoek). Cijfers over winkelleegstand zijn aan de ene kant onheilspellend, maar zeggen niet alles over de ontwikkelingen. Leegstand op de Akerstraat-Noord meetellen, vervuilt het beeld.

Nederland heeft domweg veel te veel winkeloppervlak, ruimte die wacht op herbestemming of nieuwe vormen van ondernemerschap in winkeliersland. Verder wordt nogal eens vergeten dat Heerlen ook ondernemers telt die hier wél een goede toekomst zien, ondernemers die last hebben van alle negatieve beeldvorming. Daarbij moet worden opgemerkt dat voorgaande gemeentebesturen geen gelukkige hand van plannen hebben gehad: zie de lege of zieltogende inpandige winkelcentrumpjes en de bouw van shoppingmall ’t Loon aan de rand van die binnenstad.

Dat de SP een eind wilde maken aan de manier waarop ontwikkelaars in Heerlen hun gang konden gaan, valt te begrijpen. Maar de manier waarop stadskantoren en nieuwe winkelruimtes worden gepland, doet de vraag rijzen of daar niet een even aanvechtbaar maakbaarheidsdenken voor in de plaats is gekomen. De ruimte boven De Plu kwam leeg, toen de gemeente haar stadskantoor naar de Geleenstraat haalde: mooi centraal bij het raadhuis. Voor Schinkel-Zuid (nieuwe kantoor- én winkelruimte na sloop De Plu) zou het stadskantoor weer teruggaan naar de eerder verlaten plek - om die inmiddels dooie hoek weer tot leven te brengen. Toen dat, zoals insiders al voorspelden, niet van de grond kwam, volgde een inschrijving met onduidelijke uitkomst. Ondertussen kocht Heerlen kantoorruimte in het Maankwartier.

Goed, als gemeente heb je te maken met vastgoedpartijen als NSI, die hun eigen plan trekken. Maar op visie duidt dit allemaal niet, constateren Heerlen-watchers: waarom niet gekozen voor de Geleenstraat in combinatie met het naastgelegen pand van de sociale dienst? Praktisch, want centraal. Intussen heeft Primark, een klantenmagneet die iedere stad zich wenst, nog steeds niet laten weten of hij komt. De discounter deed overigens al op 25 februari 2011 een huurvoorstel voor vestiging in winkelcentrum de Bongerd. Heerlen wilde Primark evenwel in Schinkel-Zuid hebben, maar ontdekte dat de markt niet ‘luistert’. Misschien wordt het nu wel de V&D.

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee