Goed nieuws, op het eerste gezicht

© Fotolia

Het aantal WW-uitkeringen voor 55-plussers is sinds 2010 verdubbeld. Behalve in Limburg. Dat lijkt uitstekend nieuws, maar de realiteit is minder rooskleurig.

Stefan Dölcken

Sinds februari 2014 daalt het aantalWW-uitkeringen in Nederland, behalve bij de 55-plussers. Ook dit jaar is er nog sprake van groei in die leeftijdsgroep, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De nieuwste CBS-cijfers laten nog maar eens zien hoe moeilijk deze leeftijdsgroep het heeft op de arbeidsmarkt. In vijf jaar tijd is het aantal 55-plussers in deWWgemiddeld met liefst 113 procent gestegen. Het zijn er nu 135.000. In Utrecht groeide het aantal uitkeringen met 132 procent het hardst, Limburg meldt de laagste toename.

Deze provincie zit met een stijging van ‘slechts’ 77 procent ver onder het gemiddelde. Uit de cijfers blijkt ook dat Limburg de enige provincie is waar het aantal 55-plussers met een WW-uitkering niet is verdubbeld sinds 2010. Goed nieuws, zo lijkt het, maar wie nu denkt dat het in deze provincie dus veel beter gaat dan in de rest van het land, heeft het mis. In tegendeel.

De stijging van het aantal werkloze 55-plussers gaat in Limburg weliswaar trager dan in de rest van Nederland, feit is dat het percentage mensen uit die leeftijdsgroep dat in deWWzit, hier nog altijd hoger ligt dan landelijk. In Limburg is het aandeel werkloosheidsuitkeringen voor 55-plussers 34 procent, landelijk gaat het om 32 procent. „De instroom in de WW heeft in Limburg eerder plaatsgevonden”, zegt arbeidsmarktadviseur Gerald Ahn van uitkeringsinstantie UWV. Limburg kampt dus sowieso al met een achterstand, daar doet het ‘goede nieuws’ van het CBS niets aan af.

Het gaat dus niet beter met de 55-plussers in Limburg, ze melden zich gewoon minder op de arbeidsmarkt

Dat het qua stijging in Limburg minder hard gaat dan elders, heeft volgens Ahn een aantal redenen. Zo speelt de bevolkingsopbouw een grote rol. „Limburg vergrijst sterker. Veel ouderen hebben de arbeidsmarkt dus al verlaten, doordat ze met pensioen zijn gegaan. Als je kijkt naar de provincies die er bij de CBS-cijfers positief uitspringen, dan zitten daar ook Noord-Brabant, Groningen en Zeeland bij, ook provincies met een relatief hoge vergrijzing.” Het gaat dus niet beter met de 55-plussers in Limburg, ze melden zich gewoon minder op de arbeidsmarkt.

Een werkzoekende oudere kent hier minstens dezelfde problemen als elders in het land. Vergrijzing en het feit dat veel jongeren buiten Limburg hun arbeidsgeluk zoeken, maken dat werkgevers in deze provincie wel vaker een beroep doen op ouderen, wat iets van verlichting brengt. Er zijn ook bedrijven die om dezelfde reden hun oudere collega’s langer vasthouden. Komt bij dat Limburg - met name in het zuiden - een hoog aandeel overheidsdiensten kent, waar relatief veel ouderen werken. In beide gevallen worden nauwelijks nieuwe banen voor 55-plussers gecreëerd.

Limburg telt nu circa 10.000 werkloze 55-plussers. Om aan te geven wat de laatste CBS-berekeningen concreet betekenen, duikt Ahn in de cijfers. Zijn conclusie: „Als de groei van het aantalWW-uitkeringen aan 55-plussers in Limburg ook 113 procent was geweest in de afgelopen vijf jaar, zouden er momenteel ruim 2.200 meer uitkeringen verstrekt moeten worden.”

Dat dit niet het geval is, zou je dan toch nog een beetje goed nieuws kunnen noemen.

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee