Met spoed gezocht: 14.000 huizen

Voormalige marechausseekazerne Scharnerweg, Maastricht, een van de mogelijke opvanglokaties.

Voormalige marechausseekazerne Scharnerweg, Maastricht, een van de mogelijke opvanglokaties.© John Peters

Minister Blok (VVD, Wonen) heeft in Limburg acht rijksgebouwen aangeboden waar vluchtelingen met een verblijfsvergunning kunnen wonen. Kan ‘Den Haag’ de provincie Limburg dwingen mee te werken? Antwoord op deze en meer vragen zetten we voor u op een rij.

Kim Noach

1. Wat is er precies aan de hand? Minister Stef Blok (VVD,Wonen) heeft een lijst met daarop 55 rijksgebouwen aan Nederlandse gemeenten aangeboden die zij goedkoop (kostendekkend) kunnen huren om landelijk 14.000 statushouders - voormalig vluchtelingen met een vergunning - te huisvesten.

2. Waar wonen statushouders nu? Het probleem is dat volgens recente cijfers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in totaal 16.000 statushouders in asielzoekerscentra verblijven. In Limburg zijn dat er 850. Zij bezetten plekken die bedoeld zijn voor vluchtelingen en asielzoekers. Voor de goede orde: statushouders hebben dus al een (tijdelijke) verblijfsvergunning. Zij hebben recht op (sociale) huurwoningen in ons land. Maar omdat er een tekort is aan deze huizen blijven ze noodgedwongen langer in asielzoekerscentra. Daardoor is er geen plek voor vluchtelingen en moeten zij weer uitwijken naar noodopvang (tijdelijke of zelfs crisisnoodopvang).

3. Welke panden heeft minister Blok in Limburg aangewezen? Op de lijst staan vooral grote complexen zoals leegstaande kantoorgebouwen, (monumentale) panden en voormalige gevangenissen. Limburg is met acht panden vertegenwoordigd: een pand aan de Akerstraat in Brunssum, de voormalige marechausseekazernes in Heerlen en Maastricht, kantoorpanden aan de Kapellerlaan en de Jagersstraat in Roermond, een bijgebouw van de oude gevangenis in de bisschopsstad, een kantoorgebouw aan de Swentiboldstraat in Sittard en het MOB-complex inWeert. Deze panden zullen (grondig) vertimmerd moeten worden om de locaties tot sobere appartementencomplexen om te bouwen.

4. Limburg reageerde gisteren geïrriteerd op dit voorstel van Blok. Waarom? Omdat de provincie een eigen huisvestingsplan heeft: ‘Limburgs Maatwerk’. Deze ‘baby’ van provincie, 33 gemeenten en Limburgse woningcorporaties heeft een groot draagvlak. Dat betekent dat het relatief snel uitgevoerd kan worden omdat alle neuzen dezelfde kant op staan. Het idee is om nog dit jaar 850 statushouders in Limburg te huisvesten. Een ander onderdeel van ‘Limburgs Maatwerk’ is om ook 850 Limburgers die op een wachtlijst staan voor sociale huurwoningen aan onderdak te helpen.

5. Welke panden heeft Limburg zelf op het oog? Een mix van leegstaande (sloop)panden, hotels, zorgcomplexen, maar ook particuliere woningen die al een tijd leeg staan. (Monumentale) panden die in eigendom zijn van gemeenten. 6. Als het plan zo goed is, waarom is het dan nog niet van kracht? Er zit een aantal (financiële) haken en ogen aan ‘Limburgs Maatwerk’. Zo hopen de bedenkers van ‘Limburgs Maatwerk’ bijvoorbeeld dat ‘Den Haag’ coulant zou zijn over de verhuurdersheffing (belasting). Normaal gesproken betalen corporaties deze heffing over sociale huurwoningen. De Limburgse partijen zouden ook graag zien dat het Rijk in ‘Limburgs Maatwerk’ afziet van de verhuurdersheffing, maar die toezegging is er (nog) niet. Dan zouden de corporaties dat geld overhouden om bijvoorbeeld slooppanden mee op te knappen. In het plan van Blok hoeft de verhuurdersheffing overigens niet betaald te worden.

7. En er worden ook huizen van particulieren ingezet? Dat is wel de bedoeling. Er staan veel huizen van particuliere eigenaren leeg. Lichtpuntje voor Limburg is dat Blok in zijn plan ruimte geeft waardoor particuliere woningeigenaren hun huizen tijdelijk kunnen verhuren aan corporaties. Zij nemen het beheer over en kunnen op die manier de woningen aan statushouders verhuren. Tot voor kort was dat niet mogelijk.

8. Is Limburg verplicht mee te werken aan Bloks plan? Nee. Het is een aanbod aan gemeenten om sneller extra huisvesting voor vergunninghouders te creëren. Den Haag verplicht de gemeenten tot niets.

9. Wat vinden andere Limburgse partijen van Bloks plan? De gemeenteWeert is uitermate kritisch. Zij ziet niets in het plan om het voormalig MOB-complex om te bouwen tot sobere woonruimten voor statushouders. Voor een soepele integratie van voormalig vluchtelingen is het - zo meent Weert - belangrijk dat ze kleinschalig en verspreid in diverse woonwijken geplaatst worden.

10. Hoe nu verder? Verantwoordelijk gedeputeerde Daan Prevoo liet gisteren weten ‘Limburgs Maatwerk’ niet op te geven. Hij overlegt vandaag en morgen met de verantwoordelijk wethouders in de provincie over de marsroute.

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee