Marco van Kampen

Print
Marco van Kampen

Afbeelding: MGL

Begrijpend lezen:

„Op dit moment komen er relatief veel inkomsten binnen, ook in vergelijking met andere lokale omroepen. Een extern bureau concludeert echter dat er tegelijkertijd te veel kosten gemaakt worden, waardoor de financiële situatie precair is.”
Omroep Venlo is praktisch failliet.
 
„We kunnen de hoge culinaire verwachtingen niet waarmaken. Het is helaas niet gelukt om de gerechten de finesse, smaak en allure te geven die we beloofden.”
Het eten van het pop up-restaurant van De Wereld Draait Door was niet binnen te houden.
  
„De gemeente Weert weet, dank zij de grote inzet van Wonen Limburg en Woningstichting Sint Joseph Stramproy, de taakstelling voor het huisvesten van statushouders te realiseren. Dit laat onverlet dat we naar creatieve oplossingen moeten blijven zoeken, omdat de opgave naar verwachting nog groter wordt. Belangrijk hierbij is de spreiding van doelgroepen. Onze corporaties onderschrijven dit. Een complex met bewoners met dezelfde achtergrond bevordert de integratie en de leefbaarheid niet.”
Weert ziet het plan van Stef Blok om Rijksgebouwen te gebruiken voor de opvang van vluchtelingen met verblijfsvergunning niet zitten.
 
„Beste Binnenstad van Zuid-Nederland is een fantastische prestatie, die te danken is aan de goede samenwerking tussen Gemeente, ondernemers, Citymanagement, VVV Midden-Limburg en ook de samenwerking met het Designer Outlet Roermond. Ik (wethouder Angelique Waaijen-Crins, red.) ben bijzonder blij dat ik dagelijks met deze partijen samen mag werken aan onze prachtige binnenstad.”
Roermond verloor de verkiezing voor Beste Binnenstad van Nederland kansloos van Gouda.