Hoe staat het met de noodopvang in Limburg?

Op 1 december werden de eerste 78 vluchtelingen verwelkomd bij de noodopvang bij het ziekenhuis in Brunssum.

Op 1 december werden de eerste 78 vluchtelingen verwelkomd bij de noodopvang bij het ziekenhuis in Brunssum. © Bas Quaedvlieg

Hoe staat het met de noodopvang van vluchtelingen in Limburg? Een ‘voortgangsgesprek’ met gouverneur Theo Bovens, burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht en COA-bestuursvoorzitter Gerard Bakker.

Marco van Kampen/Kim Noach

Help mensen die nu van crisisopvang naar crisisopvang gaan, de winter door. Dat was het streven eind oktober. Hoe staat het daarmee? Gouverneur Theo Bovens: „Het aanbieden van locaties is geslaagd, het realiseren ervan nog niet.We werkten met een groslijst van honderd potentiële opvanglocaties. Een aantal opties is afgevallen, omdat ze om uiteenlopende redenen niet geschikt bleken. Uiteindelijk bleven er zo’n 70 over. De provincie heeft, zoals beloofd, voor de kerst 20 à 25 locaties voor noodopvang dan wel mogelijke asielzoekerscentra aangereikt aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Die worden nu bezocht door het COA. Die instantie bepaalt uiteindelijk of een bepaalde locatie geschikt is voor noodopvang.” Om welke twintig locaties gaat het? Bovens: „U kunt me alles vragen, maar dit is de enige vraag waarop u vandaag geen antwoord krijgt. Wel kan ik melden dat alle betrokken burgemeesters zijn ingelicht. Wat betreft de overgebleven pak ’m beet vijftig locaties op de groslijst: die zijn nog steeds in beeld. Waarbij aangetekend kan worden dat gemeenten met een azc onderaan de lijst staan, en dus niet direct aan de beurt zullen komen.” Burgemeester van Maastricht Annemarie Penn-te Strake: „Het is uiteindelijk ook aan de gemeente om te bepalen of een locatie groen licht krijgt. Zegt een gemeente ‘nee’, dan gebeurt het gewoon niet.” Waarom duurt het zo lang? Gerard Bakker, bestuursvoorzitter van het COA: „Er zit veel tijd tussen het moment van het aandragen van een locatie en het daadwerkelijk realiseren. Dat heeft ook te maken met technische aspecten. Zit er asbest in een gebouw? Is er legionella- gevaar? Allemaal zaken die onderzocht dienen te worden. Daarnaast hebben we ook te maken met pandeigenaren die de prijzen omhoog gooien zo gauw ze in de gaten hebben dat het COA interesse heeft.” Penn-te Strake: „Het blijft natuurlijk een gevoelig onderwerp. Daarom Daarom moeten we er allereerst voor zorgen dat de buurt goed wordt ingelicht over de plannen. En uiteraard moet ook de politiek nog akkoord gaan.” Bakker: „Dat het een heikel thema is, staat vast. Daarom is het belangrijk om het hoofd koel te houden. Natuurlijk gebeuren er wel eens dingen in of rondom zo’n azc die je liever niet hebt. Maar daar wordt dan adequaat op geacteerd. Ik zeg vaker: er hangen spandoeken bij de azc’s als we komen, maar ook als het COA weer weggaat omdat de opvang niet meer nodig is. Mensen denken dan dat hun scholen niet meer kunnen bestaan, of de regio vreest economische schade.”

De ene locatie wordt misschien deze week al bekend, de ander mogelijk pas in januari of februari

Wanneer wordt duidelijk welke locaties als noodopvang gaan dienen? Bovens: „In feite kan daar op ieder moment nieuws over komen. Als het COA een locatie bezocht heeft en groen licht heeft gegeven, kan die openbaar gemaakt worden. Dat gaat via de betreffende gemeente. De ene locatie wordt misschien deze week al bekend, de ander mogelijk pas in januari of februari.” Om hoeveel bedden gaat het? Bakker: „Er zijn meer dan 3000 bedden aangedragen door de provincie.” Vooruitblikkend naar 2016, wat staat Limburg te wachten als het gaat om vluchtelingenopvang? Penn-te Strake: „Je kan wel denken: ‘we zitten in een crisis en dat is over een paar maanden wel weer over’, maar ik denk dat het nooit meer echt over gaat.We moeten ons beter realiseren dat hier een enorme stroom mensen gekomen is, en die stroom houdt de komende jaren niet ineens op. Om de heel eenvoudige reden dat het probleem waardoor zij hierheen zijn gevlucht, voorlopig niet opgelost zal zijn. Althans, daar ga ik niet van uit. Je moet de vluchtelingenopvang daarom grondig aanpakken, een beetje rommelen heeft nu geen zin. Dat is anders als het om drie weken gaat. Dan is het een kwestie van ‘boterham erin en huppekee, wegwezen’. Dat moet je in dit geval als samenleving niet willen. Je dient deze mensen structureel een plek in onze samenleving te geven.”

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee