Wat heeft Van Rey kunnen wijzigen in het eindrapport?

Print
Wat heeft Van Rey kunnen wijzigen in het eindrapport?

Sorgdrager bij de presentatie van het eindrapport. Afbeelding: Cord Beckman

Roermond heeft na een rechterlijke uitspraak het conceptrapport Sorgdrager- Frissen over de kwestie Van Rey openbaar gemaakt. Heeft Van Rey veel kunnen wijzigen?

Raadsfracties in Roermond verbaasden zich in 2012 over het rapport van de commissie Sorgdrager- Frissen. In dat stuk over de nauwe banden tussen wethouder Jos van Rey en projectontwikkelaar Piet van Pol ontwaarden zij naast harde conclusies ook opmerkelijke nuanceringen. Coalitiepartij CDA wilde weten of die milde toon wellicht te maken had met ‘niet gedekte aansprakelijkheidsrisico’s’. Het antwoord van de commissie luidde kortweg ‘neen’. Waarmee de kous af was. Toenmalig burgemeester Henk van Beers zaaide later nieuwe twijfel door zijn ontboezeming dat hij tevergeef geprobeerd had de politiek zwaar beladen term belangenverstrengeling uit het conceptrapport te krijgen. 

Oud-minister Winnie Sorgdrager en hoogleraar Paul Frissen hadden geconstateerd dat Van Rey zich daar in twee feitelijke gevallen aan had bezondigd. De actie van Van Beers wierp de vraag op of de burgemeester en Van Rey er op andere punten wél in waren geslaagd ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het conceptrapport. Als enigen mochten zij daar op reageren. 

Deze krant vroeg het stuk vorig jaar op, maar toenmalig burgemeester Peter Cammaert weigerde inzage. De krant stapte naar de rechter, die Cammaerts opvolger Rianne Donders in november opdracht gaf het concept-rapport toch openbaar te maken. 

Er is weliswaar sprake van een flink aantal aanpassingen, maar die zijn niet ingrijpend

Donders heeft daar nu gevolg aan gegeven. Na vergelijking van het conceptrapport met de eindversie, luidt de conclusie dat als er al sprake is geweest van grote druk om ingrijpende wijzigingen aan te brengen, Sorgdrager en Frissen daar niet gevoelig voor zijn geweest. Er is weliswaar sprake van een flink aantal aanpassingen, maar die zijn niet ingrijpend. Soms pakken ze gunstig uit voor Van Rey, maar andere keren laat de commissie juist haar tanden zien. 

In het eindrapport staat veel nadrukkelijker en op meerdere plaatsen dat bij het aantreden Van Rey als wethouder in 1998 afspraken zijn gemaakt rond zijn vriendschap met Van Pol. Die waren weliswaar niet formeel op schrift gesteld, maar boden waarborgen dat Van Rey zijn vriend niet zou kunnen bevoordelen. Zo zouden andere wethouders aan de onderhandelingstafel moeten plaatsnemen als het in de gesprekken met de ontwikkelaar om financiële zaken ging. Ook wordt in het eindrapport veel nadrukkelijker dan in het concept benadrukt dat achtereenvolgende colleges en gemeenteraden erbij stonden en niets deden als de schijn van belangenverstrengeling werd gewekt.

De verantwoordelijkheid wordt zo uitgesmeerd over veel hoofden, en dat speelde Van Rey in de kaart in het raadsdebat over het rapport. Op andere punten heeft de discussie tussen Van Rey en Sorgdrager- Frissen er juist toe geleid dat de commissie de puntjes steviger op de i heeft gezet. 
Uiteraard mag een wethouder privébezit hebben, maar Van Rey had veel meer onroerend goed dan zijn collega’s, is in de eindversie toegevoegd. 

Zijn portefeuille (Economische Zaken) bood hem een grotere mogelijkheid de waarde van zijn bezittingen omhoog te stuwen, constateren Sorgdrager en Frissen. Bij de door de commissie zwaar bekritiseerde gemeentelijke aankoop van het ‘dure’ stadskantoor van een bedrijf van (onder meer) Van Pol, zetten de onderzoekers ook een tandje bij. Zij benadrukken in hun eindrapport bijvoorbeeld veel nadrukkelijker de ambtelijke twijfels over deze transactie. 


 

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →