Politie let op uitdossingen met carnaval in Sittard-Geleen, Stein en Schinnen

Woordvoerder Ron Aspers van het LVK vermoedt dat artiesten met hun wortels in de Limburgse dorpen beter hun achterban (kunnen) mobiliseren dan de deelnemers uit de steden. © Stefan Koopmans

De politie zal optreden tegen mensen die tijdens carnaval door hun uitdossing slingersof gedragingen een ‘concrete’ bedreiging vormen voor de openbare orde en veiligheid.

Hanneke Drohm

Dat laten burgemeesters Sjraar Cox van Sittard-Geleen, Léon Frissen van Schinnen en Marion Leurs-Mordang van Stein per brief weten aan besturen van carnavalsverenigingen en organisatoren van grote carnavalsevenementen in hun gemeenten. Aanleiding voor de brief is volgens Cox dat hij door diverse personen is aangesproken en benaderd met de vraag of er vanuit de gemeente nadere veiligheidsrichtlijnen zouden komen. De burgemeester benadrukt dat hij feitelijk niets anders van de verenigingen vraagt ‘dan wat we al gewend waren in onze stad’. Een politiewoordvoerder legt uit dat de politiewoordvoerder legt uit dat de brieven zijn verstuurd op initiatief van de gemeenten.

Door het publieke debat, onder meer naar aanleiding van de gebeurtenissen in Keulen in de nieuwjaarsnacht, komen er volgens hem meer vragen over veiligheid tijdens (carnavals)evenementen. „In feite doen wij tijdens carnaval niets anders dan anders. Voor de grote evenementen zijn er draaiboeken. We zijn scherp en alert.” De woordvoerder benadrukt dat geen kledingadvies wordt gegeven, maar dat carnavalisten maar dat carnavalisten wel hun boerenverstand moeten gebruiken: „Draag je bijvoorbeeld nepwapens die echt lijken of mensen angst aanjagen, dan grijpen we in. We proberen situaties zo goed mogelijk in te schatten.”

Lees het volledige artikel verder in de krant.