Aangifte 2015: wat is nieuw?

© illustratie Arend van Dam

Het is weer bijna tijd om belastingaangifte te doen. Wat is er dit jaar anders? Irene van de Berg zet zes wijzigingen op een rij.

Irene van de Berg

1 DIGID VERPLICHT BIJ BELASTINGAANGIFTE

Zul je net zien. Heb je een avond uitgetrokken voor je belastingaangifte, ben je je DigiD kwijt. Vorig jaar kon je in dat geval nog het aangifteprogramma downloaden via de website van de Belastingdienst. Maar dat kan niet meer.

De fiscus wil dat we allemaal aangifte doen op Mijn Belastingdienst of via de aangifte-app. En voor beide heb je je DigiD nodig. Heb je altijd via het downloadprogramma aangifte gedaan, dan is het dit jaar even opletten. De online aangifte ziet er net wat anders uit.

Wil je geen elektronisch aangifte doen, bijvoorbeeld omdat je geen computer of internet hebt, dan is dat nog altijd mogelijk op ouderwets papier. Bel naar de Belasting- Telefoon (0800-0543) voor een papieren biljet. Aangifte op papier doen is wel flink meer werk. Papier rekent immers niet met je mee.

2 GROOTVERDIENERS KRIJGEN MINDER HYPOTHEEKRENTEAFTREK

Den Haag gaat de hypotheekrenteaftrek inperken, maar wel heel voorzichtig. De maximale hypotheekrenteaftrek wordt geleidelijk verlaagd van 52 naar 38 procent. In 28 jaarlijkse stapjes van een half procent. In deze aangifte gaat iedereen met een inkomen in de hoogste belastingschijf daar voor de tweede keer iets van merken. Per 1 januari 2015 is de aftrek verlaagd naar 51 procent. Dat betekent dat als je een hoger inkomen hebt en daar 52 belasting over betaalt, de hypotheekrenteaftrek slechts 51 procent is.

3 STEEDS MINDER ZORGKOSTEN ZIJN AFTREKBAAR

Het aantal medische behandelingen waar je nog belastingaftrek voor krijgt, wordt alsmaar kleiner. De zorgkosten die je kunt aftrekken van de belasting worden specifieke zorgkosten genoemd. De lijst met specifieke zorgkosten is de afgelopen jaren steeds korter geworden. Ook in 2015 is weer een aantal kostenposten geschrapt. Niet meer aftrekbaar zijn: kosten voor geestelijke gezondheidszorg voor jongeren onder de 18 jaar, kosten voor dyslexiezorg voor jongeren onder de 18 jaar en de kosten voor een combinatietest tijdens een zwangerschap als er geen medische indicatie is.

4 VEEL VERANDERINGEN VOOR ALIMENTATIEBETALERS

Vorig jaar mocht je als gescheiden ouder de kinderalimentatie nog van de belasting aftrekken, mits je kind niet ouder was dan 21 jaar en geen studiefinanciering ontving. Door het schrappen van de aftrekpost levensonderhoud kinderen per 1 januari 2015 is dat nu voorbij. En dat kan flink wat geld schelen als je alimentatie betaalt. Er bestaat echter een belastingtruc om de kinderalimentatie alsnog af te trekken. Het is namelijk mogelijk om betaalde kinderalimentatie als schuld in Box 3 af te trekken.Welk bedrag je mag aftrekken, kun je het best laten uitrekenen door een financieel adviseur. De partneralimentatie blijft wel aftrekbaar. Als je partneralimentatie aan je ex-partner betaalt, dan mag je de partneralimentatie fiscaal aftrekken als ‘betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen’.Voor je ex is de alimentatie juist weer inkomen waar hij of - meestal - zij weer belasting over moet betalen.

5 STUDENTEN MET STUFI KRIJGEN GEEN AFTREK MEER

Vanaf het studiejaar 2015/2016 zijn de kosten die studenten maken voor hun studie helemaal niet meer aftrekbaar. Dat klinkt als een grote verandering. Maar de aftrek van studiekosten was voor studenten met studiefinanciering studiefinanciering al aan strenge voorwaarden gebonden. Alleen collegegeld, examengeld, promotiegeld en verplicht gestelde leer- en beschermingsmiddelen kwamen in aanmerking voor aftrek. Bovendien moest je je stufi in mindering brengen op het bedrag en gold een drempel. Die rekensom hoef je als student alleen nog te maken voor de eerste helft van het jaar.

6  AFKOOP LIJFRENTE IS GUNSTIGER GEWORDEN

Via een lijfrente kun je fiscaal gunstig sparen voor je oudedagsvoorziening.Wil je eerder bij je geld, dan is dat een dure aangelegenheid. De verzekeraar is verplicht 52 procent belasting in te houden. Bovendien betaal je aan de Belastingdienst een boete. Voorheen was dat 20 procent over de afkoopsom óf over de som van de betaalde premies als dit bedrag hoger was dan de afkoopsom. Vanaf 2015 kijkt de fiscus alleen nog naar de afkoopsom en maakt het dus niet uit als de betaalde premies hoger zijn. Dit geldt met terugwerkende kracht. Voor de jaren 2011 en 2014 kun je belasting terugvragen. Vanaf 2015 is het bovendien mogelijk een lijfrente af te kopen bij arbeidsongeschiktheid. Je betaalt dan geen boete van 20 procent.