Bever vreet tonnen op

Print
Bever vreet tonnen op

Afbeelding: MGL

Het bestrijden van overlast door bevers kost waterschap Peel en Maasvallei steeds meer geld. Nergens in ons land gedijt de bever zo goed als in Limburg. Bij het waterschap dringen ze aan op meer mogelijkheden om de overlast aan te pakken.

Het enige vlees dat katholieken een tijd lang op vrijdag mochten eten was bevervlees. Een vindingrijke maatregel uit de jaren dat paus Benedictus XIV (1740-1758) aan het hoofd van de katholieke kerk stond. De bever voelt zich zo thuis in het water dat je hem ook wel als een vis kon beschouwen, luidde de gedachtegang. Het besluit deed de beverstand geen goed. Het knaagdier stierf uit in deze contreien. 

Inmiddels beleeft de ingenieur onder de zoogdieren een ware comeback. Vooral in Limburg groeit het aantal bevers explosief. Tussen 2001 en 2004 liet de provincie er 33 uitzetten. Inmiddels ligt het aantal op minstens zeshonderd, stelt Inge Janssen, bij waterschap Peel en Maasvallei in dienst als ecoloog. Volgens haar heeft het dier hier zijn maximumaantal nog niet bereikt. 

Natuurliefhebbers en ecologen steken de loftrompet over het knaagdier dat door het omleggen van bomen en de bouw van dammen een bijdrage levert aan de variatie in de natuur. Bij de waterschappen wijzen ze ook op de andere kant van de medaille. Probleembevers zorgen op tal van plaatsen voor overlast. Dat loopt uiteen van het graven van gaten in oevers tot het omknagen van monumentale bomen. 

Het kan toch niet zo zijn dat we straks de waterschapsbelasting moeten verhogen vanwege de bever

Als het aantal nog verder toeneemt, dan vrezen ze bij de waterschappen een beverplaag. Vooral de kosten die gepaard gaan met het bestrijden van de overlast van probleembevers baart de waterpeilbeheerders zorgen. Alleen al de afgelopen drie jaar kostte het beverbeheer zes ton. „Daarvan betaalde de provincie de helft. Wij willen bij het nieuwe beheercontract voor de komende zes jaar dat we met de provincie gaan afsluiten toe naar een volledige vergoeding van de kosten. Het kan toch niet zo zijn dat we straks bij wijze van spreken de waterschapsbelasting moeten verhogen vanwege de bever”, zegt bestuurder Har Frenken van Peel en Maasvallei. 

Hij geeft een voorbeeld van wat een enkele bever zoal kan uitrichten. Het gaat om de bever die telkens een dam bouwt tegen het krooshek van het gemaal Lange Heide bij de Everlosebeek in Maasbree. Het krooshek moet ervoor zorgen dat geen rotzooi in het gemaal kan terechtkomen waardoor het regelen van het waterpeil in Maasbree, Sevenum, Grubbenvorst, Broekhuizen, Lottum en Melderslo in het gedrang komt. Door de takken en het slib die de bever aansleept voor het bouwen van zijn dam werkt het rooster niet meer en raakt bovendien het gemaal verstopt. 

Dat de bever het goed doet, is ook iets om trots op te zijn

De herstelwerkzaamheden kosten volgens een voorzichtige raming 55.000 euro. Een hoop geld, vindt Frenken die wegvangen van de bever als oplossing ziet. Al lijkt dat wegvangen soms dweilen met de kraan open. Bij kasteel Hillenraad in Swalmen hebben medewerkers van het schap al zeker twaalf keer een bever weggevangen die zich daar te goed wilde doen aan monumentale bomen. Een kat-en-muisspel tussen mens en bever vindt ook plaats bij het verstoren van dammen die de bever in sommige beken bouwt. Medewerkers mogen dat in een aantal gevallen omdat anders land onder water komt te staan. Een paar dagen later moeten ze weer hetzelfde doen, omdat de bever de dam dan weer heeft hersteld. 

Ironisch genoeg doet de bever het in Limburg mede zo goed door de inspanningen van de waterschappen van de laatste jaren. Zij maakten veel werk van herstel van beekdalen. „Dat hij het goed doet, is ook iets om trots op te zijn.Waar we echter tegenaan lopen, is dat we bij het bestrijden van de overlast met een woud aan regels te maken hebben. Dat komt omdat de bever in Nederland als een beschermd dier een hoge mate van bescherming geniet. De bever mag dan op tal van plaatsen in ons land zeldzaam zijn, in Limburg gaat dat inmiddels niet meer op.” 

Voor het deels verwijderen van een dam heeft het schap een ontheffing nodig waarvoor een hydroloog eerst een rapport moet opstellen. Voor het vangen van een probleembever is een ontheffing nodig en ook voor het uitzetten van bevers gelden voorschriften. „We wilden een gevangen bever uitzetten in het Weerterbos, maar dat mocht niet. Uitzetten geldt als herintroductie en dat mag alleen in daarvoor aangewezen gebieden. Het heeft echter ook geen zin een bever uit te zetten op een plek waar er al veel zitten.” 

Het telkens op pad sturen van mensen om de dammen te verstoren is dweilen met de kraan open

Het waterschap dringt nu bij de provincie aan op goede afspraken over het vergoeden van de overlast. 
Frenken wil dat de provincie in de toekomst de onkosten volledig vergoedt. „Soortenbeheer is tenslotte een taak van de provincie”, licht Frenken toe. Tegelijkertijd vraagt het waterschap om ruimere mogelijkheden om beveroverlast aan te pakken. Zo heeft Peel en Maasvallei er bij de provincie op aangedrongen om met het ministerie van Economische Zaken te overleggen om het elders herplaatsen van in Limburg gevangen bevers eenvoudiger te maken Ook zou het schap willen dat er geld vrijkomt voor het aankopen van stukken grond die dreigen te overstromen door beverdammen. Het afsluiten van agrarische natuurbeheerovereenkomsten om beverschade te gedogen kan plaatselijk ook een oplossing zijn. „Het telkens op pad sturen van mensen om de dammen te verstoren kost ook geld en is dweilen met de kraan open.” 

De waterschappen sluiten dit jaar een nieuw contract af met de provincie waarin ook zaken als het beverbeheer aan bod komen. De provincie wil gebieden aanwijzen oplossing waar de bever zich niet meer mag ophouden. Tevens komen er plaatsen waar de bever juist wel thuishoort. In dit stadium wil de provincie daarover nog niet in detail treden. Er vindt nog volop overleg over plaats. 

 

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →