Hoe kon Michael Heemels ongemerkt de PVV-kas leegroven?

Hoeveel geld PVV’er Michael Heemels in totaal heeft verduisterd, zal binnenkort duidelijk worden als de accountant verslag uitbrengt. © archieffoto MGL

Hoe kon Michael Heemels de afgelopen jaren ongemerkt de kas van de PVV leegroven? En wie betaalt het gelag?

Stefan Gybels en Theo Sniekers

Ze sluipen welhaast met het schaamrood op de kaken door de gangen van het provinciehuis. Boos zijn ze ook, de leden van de PVV-fractie in Provinciale Staten. Boos op hun voormalige voorman Michael Heemels. De man die altijd zo hard oordeelde over de graaiers in de politiek en misbruik van gemeenschapsgeld, blijkt zelf uit de met belastingcenten gevulde fractiepot gesnoept te hebben. En rijkelijk, vrezen sommige politieke geloofsgenoten.

Wat voor de PVV Limburg wel vaststaat, is dat Heemels minimaal 20.000 euro heeft verduisterd. Een externe accountant spit momenteel de boekhouding door om te achterhalen hoe groot de schade precies is. Zolang diens rapport er niet ligt, is het volgens waarnemend fractievoorzitter Robert Housmans pure speculatie om bedragen te noemen.

Partijgenoten vrezen echter dat de teller uiteindelijk naar 100.000 euro of meer uitslaat. En dat is de reden dat sommigen ook boos zijn op zichzelf. Want de controle door de provincie mag dan misschien wel oppervlakkig zijn - een politieke meerderheid eist nu aanscherping - in de PVV zelf heeft men zich jarenlang door Heemels in slaap laten sussen. Terwijl er toch alle reden was voor een goede interne controle. Als een van de grotere fracties kreeg de PVV veel overheidsgeld om haar controlerende taak goed te kunnen vervullen: in de jaren 2011 tot en met 2016 in totaal ongeveer 370.000 euro, waarmee onder meer de loonkosten van fractiemedewerkers werd betaald.

We wilden wel eens de boeken inzien

Heemels (34) was de laatste jaren niet alleen fractievoorzitter, maar vanaf juli 2011 ook penningmeester. Hij beheerde de kas, en kon volgens een PVV-bron nagenoeg ongehinderd zijn gang gaan. „We wilden wel eens de boeken inzien, maar die lagen dan bij de accountant of er was iets anders.”

De nieuwe Statenfractie die voorjaar 2015 aantrad, wilde wel degelijk controle, zegt Housmans. Toch duurde het volgens hem nog tot januari 2016 voordat er vraagtekens rezen, toen de interne kascontrolecommissie de stukken over 2014 doornam. Maar nog wilde niemand geloven dat er iets echt mis was, verklaart Housmans. Al werd wel een accountant ingeschakeld om naar een verklaring te zoeken. Pas op 18 februari dit jaar, toen Heemels plotsklaps met de bekentenis kwam dat hij een greep in de kas had gedaan om zijn zucht naar drank en drugs te bevredigen, viel iedereen de schellen van de ogen.

Zelfs kort voor zijn bekentenis bleek Michael Heemels nog geld te hebben gepind met de bankpas van de fractie. En ook de advocaat die hem nu moet bijstaan wordt met dat PVV-geld betaald. Welke schade hij heeft aangericht met de creditcard van de fractie, waarvan tot voor kort niemand het bestaan vermoedde, moet nog blijken.

Hoeveel geld Heemels in totaal heeft verduisterd, zal binnenkort duidelijk worden als de accountant verslag uitbrengt. Het lijkt bijna onontkoombaar dat de rekening uiteindelijk bij de PVV belandt. Het is immers de fractie die de jaarlijkse bijdrage ontvangt en verantwoordelijk en aanspreekbaar is voor een correcte besteding. De PVV zal het onrechtmatig bestede geld terug moeten storten in de kas van de provincie, zo valt nu al breed te beluisteren in het gouvernement.

De PVV houdt daar al rekening mee en ,,wij willen ook zelf het verkeerd gebruikte geld teruggeven” , beklemtoont Housmans. Hoe dan ook wil zijn fractie zelf het verduisterde geld van voormaligWilders- woordvoerder Heemels terugvorderen. Een kale kip kun je echter niet plukken, weet Housmans. Dus zal zijn fractie op de blaren moeten zitten.

Als er echt veel geld is ontvreemd, is de partijkas veel te mager gevuld om de schade meteen te kunnen betalen. De PVV heeft al een oplossing voor ogen: het korten van het eigen fractiebudget in de komende jaren. Dat gaat dan natuurlijk wel ten koste van de slagkracht van de PVV. Alhoewel: die fractie zal zich de komende jaren sowieso wel hoeden al te hard op de trom te slaan als in haar ogen provinciaal geld verkeerd wordt besteed. Hoongelach zal dan waarschijnlijk haar deel zijn.