Geen les want de leerkracht heeft griep

Als veel leerkrachten tegelijk uitvallen door ziekte, heeft het basisonderwijs moeite vervangers te vinden. © Thinkstock/MGL

De al weken durende griepgolf leidt tot problemen in het Limburgse basisonderwijs. Vervangende leerkrachten zijn niet meer te vinden. Als de Wet werk en zekerheid per 1 juli ook op het onderwijs van toepassing is, is de kans nog groter dat scholen kinderen naar huis moeten sturen.

Carola de Boer

De basisschool in de Weerter wijk Molenakker deed onlangs een oproep op Facebook: ‘Wie helpt ons uit de brand? Wie kent geschikte meesters of juffen die graag aan de slag willen?’ „Onze vervangingspool dunde heel snel uit”, vertelt Hanny Doensen, vervangingsmanager bij scholenkoepel Eduquaat inWeert. „Wij waren namelijk niet de enige met een griepepidemie. Ook de stichtingen Meerderweert inWeert en Swalm en Roer in Roermond zochten met spoed vervangers.We hebben gelukkig parttime collega’s bereid gevonden extra te komen en collega’s met IB-taken zijn voor de klas gaan staan. In het uiterste geval hadden we de kinderen moeten verdelen over andere klassen. Het is niet anders”, vertelt Doensen. „We kunnen ze toch niet naar huis sturen?”

We kunnen ze toch niet naar huis sturen?

Die kans wordt wel groter als op 1 juli de Wet werk en zekerheid ook voor het onderwijs gaat gelden, verzekert Theo van Mulken, bestuurder van MosaLira. Hij slaat namens de zes grote schoolbesturen in Zuid-Limburg hard op de trom. „Iemand die drie keer een zieke collega heeft vervangen, ook al is het maar voor één dag, heeft al recht op een vast contract. Dat is een enorm risico in ons krimpgebied. Het betekent dat je ’s morgens, als de kinderen al in de klas zitten, eerst moet checken of die invaller toevallig al twee keer is ingezet. Bovendien zeggen vervangers al snel: ‘We komen niet voor één of twee dagen, want dan huren jullie mij voor de rest van het jaar niet meer in.’ Zwangerschapsvervanging of langdurige ziekte is voor invallers veel lucratiever. Het is al eens gebeurd dat we op een school in Maastricht een groep moesten verdelen over andere groepen en een andere leraarloze klas ’s middags naar huis moesten sturen. Als die vreselijke wet ingaat, gebeurt dat nog vaker”, vreest Van Mulken.

Onderwijstijd is van essentieel belang voor de ontwikkeling van kinderen

In Nederland zijn 1100 schoolbesturen in het primair onderwijs die jaarlijks gemiddeld 340 keer een invaller moeten regelen voor afwezige onderwijzers, tekende PO-Raadvoorzitter Rinda den Besten op in de Volkskrant. ‘Het primair onderwijs is de enige sector waar ziekte van een leraar nog niet leidt tot lesuitval. Dat willen we graag zo houden. Onderwijstijd is van essentieel belang voor de ontwikkeling van kinderen.’

Hans Soentjens, voorzitter van het college van bestuur van Kerobei in Venlo, is gaan klagen in Den Haag. „Maar minister Asscher bewoog vorig jaar nog niet”, zegt hij. „Toen hebben we met een delegatie op 3 februari opnieuw een overleg gehad, met ambtenaren van Sociale Zaken en Onderwijs.We benadrukten dat de nieuwe wet voor het primair onderwijs een heel slechte wet is. We hebben al één keer ouders moeten laten weten dat er de volgende dag geen les was voor hun kind. We hadden écht geen oplossing. Zeker op piekmomenten zoals nu met de griepgolf, wíl je dat helemaal niet”, zegt Soentjens, die met de nieuwe wet vooral vreest voor de kwaliteit en de continuïteit van het basisonderwijs.

Nog afgezien van een strikter beleid voor vervangers, heeft de nieuwe wet nog veel meer draconische gevolgen. Theo van Mulken heeft er al een paar blogs aan gewijd. „Als we leraren moeten ontslaan vanwege de krimp bijvoorbeeld, zijn we verplicht een transitievergoeding te betalen. We hebben bij Mosa Lira voor volgend jaar vier ton gereserveerd. Dat betekent vijf tot zeven leerkrachten minder. Want we krijgen er echt geen geld voor van het rijk.” Hij hamert er, net als veel collega’s, op dat het primair onderwijs een bijzondere sector is. „Ik snap niet dat we als kennisland een fundament bouwen dat zo broos is, dat het huis kan instorten”, zegt Van Mulken.

De Facebook oproep heeft in Weert in elk geval weer vijf leerkrachten opgeleverd, met wie Eduquaat gaat praten. Hanny Doensen: „Het zijn vooral mensen die eerder voor de klas stonden, maar vanwege kinderen of verhuizing gestopt waren. Misschien kunnen zij helpen, want van de pabo’s hoef je het ook niet te hebben. De instroom is al minder en dit soort wetgeving jaagt studenten helemaal weg.”

Wil je alle Plus-artikelen lezen?

Dagelijks publiceren we meer dan 100 Plus-artikelen op onze site & app. Nieuws, achtergronden, analyses, reportages, interviews en columns. Word nu digitaal abonnee en kies voor een jaar lang korting of maandelijkse flexibiliteit.

Kies digitaal