Ultieme poging VVV te redden

Print
Ultieme poging VVV te redden

Afbeelding: Jean Gouders

Voetbalclub VVV liet vorige week weten af te zien van een gemeentelijke lening van twee ton. Tot verbijstering van alle betrokkenen op het gemeentehuis. Een reconstructie van maanden onderhandelen.


Het is oktober 2015 wanneer bij het bureau Hypercube de telefoon gaat. Het onderzoeksbureau heeft een uitstekende reputatie binnen het betaald voetbal. Daar adviseert het clubs in binnen- en buitenland en bedenkt het nieuwe concepten voor voetbalcompetities. Nu wordt zijn expertise door VVV-voorzitter Hai Berden gevraagd. De Venlose voetbalclub kampt met een structureel tekort van vijf ton en weet dat in het huidige stadion De Koel de kansen op overleven nihil zijn. Geen wonder dat in Venlo met buitengewone belangstelling wordt gekeken naar Almelo waar het voetbalclub Heracles is gelukt de sportieve ambities waar te maken in een drastisch vernieuwd stadion.

Wanneer hem advies wordt gevraagd, laat Hercales-voorzitter Jan Smit zijn collega Berden weten dat die bij Hypercube moet zijn en die stap zet Berden dus. In een eerste gesprek tussen Berden en Hypercube- directeur Pieter Nieuwenhuis worden twee zaken duidelijk: het VVV-bestuur heeft een juiste analyse van de financiële situatie gemaakt en de relatie met het gemeentebestuur is ronduit slecht. „Dat moest worden aangepakt, want een voetbalclub moet een goede relatie hebben met haar gemeente. Sterker nog, het is als een huwelijk. Alleen kan er niet worden gescheiden”, zegt Nieuwenhuis. „Maar dat gesprek heeft geen direct gevolg gekregen.” 

Een gemeente kan alleen een rol spelen wanneer een club niet kan voldoen aan betalingsverplichtingen

Het is december 2015 wanneer Hypercube opnieuw telefoon krijgt vanuit Venlo. Het is wethouder Stephan Satijn die nu om advies vraagt. In een poging de financiële nood te verlichten heeft VVV zich bij de gemeente gemeld. Vijf ton heeft de club nodig, 250.000 euro moet van de gemeente komen, de andere helft van het bedrijfsleven. 
Hypercube wordt ingevlogen om de situatie te beoordelen en komt tot de conclusie dat VVV in serieuze problemen zit. „Een club is verantwoordelijk voor het ophouden van de broek van de eigen onderneming voor de lange termijn, een gemeente kan alleen een rol spelen wanneer een club niet kan voldoen aan lopende betalingsverplichtingen”, legt Nieuwenhuis uit. „Dat gemeenten daarin een rol moeten spelen heeft te maken met het feit dat banken over het algemeen geen geld lenen aan betaald voetbalorganisaties. Gaat het immers mis met zo’n club wordt het voor de bank zeer lastig zijn geld te halen.”

Hypercube gaat (betaald door de gemeente) aan de slag met het in kaart brengen van het toekomstperspectief van VVV. Het bedrijf werkt met rekenmodellen waarin alle bedrijven van Nederland zijn opgenomen en onder strikte geheimhouding weet het bureau welke bedrijven het voetbal sponsoren. „Het is dan uit te rekenen of een voetbalclub in een gebied zit waar genoeg geld zit om te overleven en of er voldoende potentiële supporters wonen. Het goede nieuws: dat is voor VVV het geval”, schetst Nieuwenhuis. „Dan ken je de bovengrens van de club, maar je hebt ook een ondergrens. Oftewel, het punt waarop een club niet verder kan bezuinigingen op zijn kosten zonder dat het voetbal zo slecht wordt dat er geen hond meer komt kijken. Die ondergrens is bij VVV bereikt. De club komt jaarlijks vijf ton tekort en dat is niet op te lossen in het huidige stadion. De club heeft lange tijd in economische zin gefloreerd door een paar goede transfers van spelers. Die transfergelden vormden een stevige dobber waar het wankele bootje VVV op kon drijven. Dat heeft de club te laat ontdekt.” 

VVV was af van de gedachte dat er structurele steun van de gemeente kon komen

Eind december is er overeenstemming tussen club en gemeente. Venlo is overtuigd dat er toekomstperspectief is voor VVV en gunt de club tijd om aan dat perspectief te werken door een lening van 250.000 euro te verstrekken. „VVV was af van de gedachte dat er structurele steun van de gemeente kon komen. Er was de ratio dat VVV bestaansrecht had en het huidige stadion De Koel op was. Er zou worden onderzocht in welk onderkomen VVV wel bestaansrecht had en de club was het ermee eens dat ze tot die tijd zelf verantwoordelijk was voor het structurele tekort van vijf ton.”

Hypercube gaat aan de slag met als doel voor de zomer een uitgewerkt plan te hebben. Nadat de gemeenteraad in januari van dit jaar heeft ingestemd met de lening werkt de gemeente de voorwaarden daarvoor verder uit. En daar gaat het uiteindelijk mis. Wanneer de clubleiding vorige week dinsdagavond de uiteindelijke voorwaarden krijgt, blijken die onacceptabel te zijn. De tijd dringt want op vrijdag moet de voetbalbond de halfjaarcijfers van de club hebben. VVV’s bezwaren: Venlo leent geen 250.000 euro, maar 200.000 euro. „Om zeker te zijn dat de regels rond staatssteun worden nageleefd, is het lenen van een bedrag van twee ton de veiligste route. Als het heel spannend was geworden, had het gekund, maar de club had zelf aangegeven een meevaller van 50.000 euro te hebben vanwege een doorverkoop van een speler”, pareert Nieuwenhuis.

De rente over de lening bedroeg geen 4,5, maar 6,56 procent. „Dat is inderdaad medegedeeld, maar we hebben het over grofweg 5000 euro, 2 procent over een lening die loopt van maart 2016 tot 1 juli 2017.” En de voetbalclub moest in de maanden juni en juli, waarin voetbalclubs door uitkeringen over een tijdelijk hoopje geld beschikken, de lening bij de Rabobank afbetalen en een depot openen waarin twee ton werd gestort. „Rond die tijd zou de gemeenteraad zich uitspreken over de toekomst van de club met betrekking tot de accommodatie.Wanneer het mis zou gaan, moest de gemeente de garantie hebben via het depot de lening terug te krijgen. Dat je daar als club niet blij van wordt, begrijp ik best, maar niet dat je dan vervolgens tegen die lening bent.”

Er waren zoveel mogelijkheden om dit vlot te trekken, maar die zijn niet gebruikt

Ook de maandelijkse financiële rapportages die de gemeente verlangde waren onbespreekbaar. „Daar lijkt mij niet onoorbaars aan wanneer je geld aan een club leent, bovendien golden die voorwaarden voor de duur dat de lening liep.” En de club moest een organisatiemodel opstellen in het geval dat het nieuwe stadion er was. „Regels hoe de verhouding tussen de club, de stichting van het stadion en financiers was geregeld. Ja, sommige voorwaarden waren wellicht wat streng verwoord, maar er is tot aan vandaag (afgelopen maandag, red) ruimte gelaten zaken aan te passen. Er is echter geen reactie meer gekomen”, zegt Nieuwenhuis. Het VVV-bestuur wenst niet meer te reageren op de kwestie en verwijst naar een brief die naar de gemeenteraad is gestuurd (zie kader). Bogers geeft in die brief ook aan met Hypercube verder te willen werken aan een toekomstplan. Maar Nieuwenhuis was afgelopen maandag (voorlopig) voor het laatst in Venlo.

Met het nee tegen de lening zit het werk van zijn bureau erop. „Ik ben verbijsterd, ben in mijn carrière in heel veel gemeenten geweest, maar heb dit nog nooit meegemaakt”, zegt Nieuwenhuis.Wethouder Stephan Satijn wenst de discussie tussen gemeente en club niet via de media te voeren. Hij staat vanavond de gemeenteraad te woord over de kwestie. Nieuwenhuis: „Er waren zoveel mogelijkheden om dit vlot te trekken, maar die zijn niet gebruikt. Ik wil het beeld wegnemen dat er vanuit het stadhuis ook maar enige tegenwerking is geweest. Ik heb de illusie dat het nog goed komt tussen VVV en de gemeente.”

Tot het laatst zal hij proberen club en gemeente weer op één lijn te krijgen. „Want uiteindelijk heeft VVV de gemeente straks toch nodig. De tijd dringt, we zitten in de blessuretijd van de blessuretijd. Ik kan nog altijd niet snappen waarom VVV deze helpende hand heeft geweigerd. Het is vijf voor twaalf, de visie op de materie was juist: VVV kan niet verder in dit moeras, maar daar is door de club tot nog toe weinig mee gedaan.”