'Fortuna lag aan reanimatieapparaat'

Print
'Fortuna lag aan reanimatieapparaat'

Afbeelding: Bas Quaedvlieg

Aan de hand van Paul van der Kraan (62) ontworstelde Fortuna Sittard zich aan de licentiecommissie van de KNVB. Over bezuinigen, realisme en ‘verdomd goed uitkijken’.

U doet bij Fortuna dienst als extern adviseur. Wat zijn uw taken precies?
„In de komende periode zijn er een drietal zaken waar ik me op ga richten. Ik ga in gesprek met de crediteuren en zet een organisatie neer zoals ik denk dat die past bij Fortuna 2.0. Daarnaast is het mijn taak de juridische structuur inclusief statuten vorm te geven. Dus de functies en verantwoordelijkheden per orgaan binnen de club duide- lijk afbakenen. Als dat is gebeurd, zit mijn taak erop en ben ik in principe weg. Tot en met 30 juni fungeer ik als crisismanager. Na die tijd gaan we kijken hoe het vervolgtraject eruit ziet.”

Het nieuwe Fortuna moet veranderen van een stichting in een bv. Hoe gaat dat er bestuurlijk uitzien?
,,Er komen een aantal lagen. Je krijgt te maken met aandeelhouders en die aandeelhouders benoemen de raad van commissarissen. Daaronder heb je de directie en daar hangt de rest van de organisatie onder.”

De club kampte - niet voor het eerst - met een begrotingstekort. Er wordt dus meer uitgegeven dan dat er binnen komt. Fortuna kiest ervoor aan de kostenkant te schaven om de verhoudingen te normaliseren.
„We gaan voor volgend seizoen terug in begroting naar ongeveer twee miljoen. 1.937.000 euro om precies te zijn. Dat betekent een besparing van achthonderdduizend euro ten opzichte van dit seizoen. De competitie loopt op zijn einde en we hebben dus nog iets meer dan drie maanden hebben om die bezuiniging te realiseren. Dat is een behoorlijke klus, kan ik je vertellen. We zullen hoe dan ook acht ton moeten besparen.”

De KNVB wil zien dat de continu- ïteit van Fortuna gegarandeerd is. Onder meer via het indienen van een driejarenbegroting. Dan zal je eveneens aan de inkomstenkant iets moeten doen. Hoe krijgen jullie die omhoog?
„Het geld waarmee we het tekort voor dit seizoen hebben afgedekt is ‘nieuw’ geld. Nu dat er is zijn we meteen gaan kijken hoe het ervoor staat voor het volgende voetbaljaar. Dan zie je dat Fortuna op commercieel vlak de op één na slechtst presterende club is in het betaalde voetbal. Alleen Achilles’29 doet het slechter. We werken er hard aan om dat op een normaal niveau te krijgen. Er hebben zich nieuwe investeerders aangediend die de club verder willen helpen. Vergeet trouwens de mensen eromheen niet. De certificaten zijn massaal afgenomen. We hebben voor iets van 130.000 euro aan certificaten verkocht. Geeft meteen het draagvlak en daarmee het bestaansrecht van de club weer. Fortuna moet nu wel aantonen zelf de broek te kunnen ophouden. Het moet niet elk jaar zo zijn dat je gedurende het seizoen negen ton moet gaan ophalen. We krijgen 340.000 euro uit tv-gelden en de rest moet je uit sponsoring en recettes halen. Voor de komende jaren hebben we de KNVB in ieder geval weten te overtuigen dat we een sluitende begroting hebben.”

Fortuna geeft dit seizoen in totaal 1,7 miljoen uit aan salarissen, terwijl er gewerkt wordt met een spelersbudget van iets meer dan zeven ton. Dat betekent dat je ongeveer een miljoen uitgeeft aan de overige personeelskosten. Dat is voor een platte organisatie als Fortuna exorbitant hoog.
„Klopt helemaal. En ik kan daar zelfs nog iets aan toevoegen. Doorgaans gaat er bij een bvo ongeveer tien procent van de inkomsten op aan de jeugdopleiding. Net zoals er zo’n zestig procent mag gaan naar salarissen. De jeugdopleiding kost Fortuna 5,5 ton en als je twee miljoen inkomsten hebt, is ook dat veel te veel. Er kan dus aan de kostenkant nog veel bespaard worden. En dat zal de komende drie maanden moeten gebeuren. De overige personeelskosten moeten gehalveerd worden naar vijf ton.”

Om die transitie te maken, is een reorganisatie nodig. Afscheid nemen van mensen binnen de club lijkt dan onafwendbaar.
„Dat zou kunnen maar daar bestaat nog geen uitgewerkt plan voor. Pas dan kan ik daar concreet op antwoorden. Ik zal dat eerst de betrokken laten weten.”

Nu is voetbal een product dat je vooral verkoopt op het veld. Hoe reëel is het dat er ook gesneden gaat worden in het spelersbudget?
„Nou ik zie voetbal niet als een product. Dat is me toch een marketing technische insteek. Voetbal is emotie. Maar om jouw vraag te beantwoorden: we hebben het stellige voornemen om niet aan het spelersbudget te komen. Met hetgeen er op die mat gebeurt moet er geld verdiend worden. Alleen met goede resultaten kom je verder als club. Meer mensen op de tribunes, meer sponsors in de businessruimte. Dus daar moet je vanaf blijven.”

Hoe wonderlijk is het dat Fortuna het toch weer redt?
„Het is bijzonder. We zaten echt aan het reanimatieapparaat en daar zijn we vanaf. Maar we zijn er nog niet. Fortuna zal verdomd goed moeten opletten hoe het de toekomst ingaat. Ze zeggen weleens dat een kat negen levens heeft. Fortuna is aan het negende bezig.”