Limburgers accepteren inperking vrijheden en privacy voor veiligheid

Print
Limburgers accepteren inperking vrijheden en privacy voor veiligheid

Afbeelding: Robert Muts

De aanslagen in Brussel hakken er stevig in. Onderzoeksbureau Flycatcher bracht in opdracht van deze krant in kaart hoe ver Limburgers willen gaan als het gaat om het snoeien in hun privacy ten faveure van veiligheidsmaatregelen. Heel ver, blijkt nu.

„Wacht even met het voorleggen van de resultaten. Ik doe eerst een voorspelling.” Aan het woord is Tom Postmes, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van sociale psychologie. In die hoedanigheid heeft hij veel onderzoek gedaan naar groepsprocessen in de samenleving die zich voordoen na ingrijpende gebeurtenissen, zoals de aanslagen in Brussel eerder deze week. Postmes krijgt over enkele seconden de resultaten van een onderzoek van Flycatcher onder ogen. Het bureau onderzocht, in opdracht van deze krant, hoeveel vrijheid Limburgers bereid zijn in te leveren voor een stukje extra veiligheid. Best veel, zo blijkt uit de enquête. Maar goed. Eerst die voorspelling van Postmes: „Ik vermoed dat een groot deel van de respondenten bereid is om extra veiligheidsmaatregelen te treffen ten koste van het eigen persoonlijke belang. Ook als het relatief ingrijpende maatregelen zijn.” Een klassiek gevalletje ‘spijker/kop’. Postems: „Dit patroon zie je vaker na dit soort heftige gebeurtenissen. Mensen voelen mee met de slachtoffers en zetten hun persoonlijke belangen even aan de kant voor het algemeen maatschappelijk belang. Want iedereen wil toch dat er alles aan wordt gedaan om een volgende aanslag te voorkomen?”

Ik vermoed dat een groot deel van de respondenten bereid is om extra veiligheidsmaatregelen te treffen ten koste van het eigen persoonlijke belang. 

De Groningse hoogleraar plaatst meteen een nuance bij de op deze pagina geplaatste enquêteresultaten. „Houd je dit onderzoek over een paar weken, zul je zeker zien dat er minder steun is voor bepaalde rigoureuze maatregelen.” De emotie maakt immers langzaam plaats voor realiteitszin. „En dan gaan mensen pas goed beseffen wat de persoonlijke consequenties zijn van maatregelen, zoals het afstaan van DNA-materiaal, voor henzelf. Dan brokkelt de steun daarvoor af. Want ik weet zeker dat de meeste Nederlanders niet willen dat ons land een politiestaat wordt.” Rico Briedjal, director operations en veiligheidsdeskundige bij risicomanagementbureau CSO, onderschrijft de lezing van Postmes. „Het resultaat van zo’n onderzoek staat of valt met de periode waarin het wordt gedaan. De aanslagen in Brussel zijn nog vers, het is pas enkele dagen geleden. We zitten als het ware nog in de rouw.’’ Juist daarom begrijpt Postmes niet dat er deze week al meteen politici waren die over de aanslagen en mogelijke veiligheidsmaatregelen in debat wilden gaan. „Ik hoorde ze al roepen dat de grenzen dicht moeten. Maar hierover nu al in discussie gaan, heeft helemaal geen zin. Daarnaast is het ook slecht voor het verwerkingsproces van de nabestaanden van een aanslag. Die hebben er juist baat bij dat er de eerste dagen een sterk gevoel van eenheid en verbondenheid is. Politiek gekissebis werkt juist averechts.”

De aanslagen in Brussel zijn nog vers, het is pas enkele dagen geleden. We zitten als het ware nog in de rouw.’

Het feit dat de Limburgers nu aangeven dat er verstrekkende veiligheidsmaatregelen mogen worden genomen, wordt voor een deel ingegeven door angst. Een ruime meerderheid maakt zich na ‘Brussel’ meer zorgen over zijn veiligheid. Hoewel angst ook kan leiden tot polarisering, is het niet altijd een emotie met louter negatieve effecten. Het leidt bijvoorbeeld tot veel meer paraatheid van mensen in de openbare ruimte. Briedjal: „Ja, het levert ook vaak loze meldingen op, gebaseerd op een bepaald gevoel dat je hebt vlak nadat er iets ergs is gebeurd. Dat zorgt tevens voor een verhoogde druk op de politiemacht. Maar het levert ook bijvangsten op, zoals het signaleren van zakkenrollers die normaal gesproken nooit opgepakt zouden worden. Angst is een slechte raadgever, maar het is goed dat we ons ervan bewust zijn dat dit soort gebeurtenissen kunnen plaatsvinden.”

Toegang tot alle Plus-artikelen?

Onlangs heeft De Limburger een Tegel gewonnen. De Tegels zijn de belangrijkste journalistieke jaarprijzen van ons land. Verslaggevers Sjors van Beek en Rik van Hulst werden met het dossier 'politieaffaire Horst' tot winnaar uitgeroepen in de categorie Regionaal/Lokaal.

De Limburger is de enige regionale krant in ons land met een eigen onderzoeksredactie. Een team dat in onze provincie zaken tot op de bodem uitzoekt en misstanden aan het licht brengt. Zonder abonnees hadden we dit succes nooit kunnen bereiken.

Word nu abonnee en lees al onze Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week.

Bekijk de actie-abonnementen