Paul van der Steen

Print
Paul van der Steen

Afbeelding: MGL

Hier volgt een waarschuwing van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV): Een uitgebreide dreigingsanalyse op basis van de meest actuele feiten heeft de NCTV doen besluiten terug te komen op eerder gemaakte inschattingen over de veiligheidssituatie in Nederland.

De afgelopen dagen zijn op diverse plekken grote groepen kortingsfundamentalisten opgedoken die de opheffingsuitverkoop van een grootwinkelbedrijf bij herhaling verwarden met een uitverkoop, ja zelfs de opheffing van onze beschaving. Al dan niet vooraf uitgekozen doelwitten werden op niets ontziende wijze besprongen. Gevraagd naar hun beweegredenen riepen de geobsedeerde daders met hun bloeddoorlopen ogen kreten zoals: „Opruiming!” en: „Alles moet weg!” die het ergste doen vrezen over hun destructieve plannen. In de drang om maar als eerste toe te slaan, gingen bendes koopterroristen ook elkaar te lijf op een nietsontziende manier, die zich hooguit laat vergelijken met vetes zoals die sinds enige jaren worden uitgevochten in de Nederlandse onderwereld, inclusief enkele ripdeals van sterk afgeprijsde artikelen. In Rijswijk kon door voortijdig ingrijpen nog net worden voorkomen dat koopjesjagers hun prooien en elkaar verscheurden. Alles overwegende komt de NCTV tot de conclusie dat vandaag rond de warenhuizen van de firma Vroom en Dreesmann het dreigingsniveau zal worden opgeschroefd naar code rood. Elders in het land blijft, ook uit piëteit voor Nederlands grootste voetballer aller tijden, code oranje van kracht.