WML vs. ontslagen werknemer: na 8 jaar nog steeds geen bewijs

Print
WML vs. ontslagen werknemer: na 8 jaar nog steeds geen bewijs

Afbeelding: Ruben L. Oppenheimer

Moethagen-Hertenpael - Strijden tegen een bedrijf dat letterlijk geld als water heeft. Zo omschreef de vrouw van een ontslagen rentmeester van drinkwaterbedrijf WML het eerder tegenover deze krant. Dinsdag kwam het gerechtshof in Den Bosch tot een opvallende conclusie. Na acht jaar procederen heeft WML geen bewijs dat het bedrijf bewust is beschadigd. Het huiswerk moet over.

De verhoudingen zijn op zijn zachtst gezegd nogal scheef. Terwijl het Limburgse drinkwaterbedrijf WML al zeker anderhalf miljoen euro heeft besteed aan de strijd tegen een oud-medewerker, moet diezelfde ex-medewerker geld lenen bij zijn eigen vrouw om de advocaat te betalen. Wat is er in hemelsnaam misgegaan tussen WML en de oud-medewerker om het zover te laten komen?

Het verhaal begint in 2007 als de Roermondenaar nog in dienst is als rentmeester bij WML. Opdracht: verkoop alle percelen en gebouwen die overbodig zijn. Na een tijdje blijft hij met 21 ‘kliekjes’ zitten. Een watertoren in Heerlen, bedrijfswoningen in Helden en Maastricht en allerlei andere stukken grond. Sommige percelen zijn best aantrekkelijk, andere helemaal niet. Het pompstation in Helden zit bijvoorbeeld bomvol asbest. WML heeft zelf ooit berekend dat sloop zes ton kost. De rentmeester besluit de hele boel in één klap te verkopen aan een bedrijf uit Sint Odiliënberg. Hij kent de eigenaar van dat bedrijf goed. Even overwegen ze samen een bedrijfje op te richten om de WML-gronden te ontwikkelen, maar dat gaat niet door. Voor 115.003 euro gaan alle percelen naar de nieuwe eigenaar.

De verkoop wordt intern gemeld en bij de notaris afgehandeld. Eind goed, al goed, zo lijkt het. Totdat intern een WML-collega de noodklok luidt. De percelen waren zeker twee miljoen waard, zo meldt hij met een berekening op één A4’tje aan de directie. WML trekt meteen alle registers open. Twee dure forensische bureaus worden ingeschakeld.
De rentmeester wordt stiekem gevolgd. Na een tijdje wordt hij met een smoes naar De Oranjerie in Roermond gelokt. Hij wordt op nonactief gesteld en later ontslagen. Er wordt beslag gelegd op al zijn spullen. Een forensisch bureau doorzoekt zijn huis onder toeziend oog van een deurwaarder en de politie.Die deurwaarder komt later nog eens terug om de inboedel te taxeren voor een gedwongen verkoop. Kosten noch moeite worden gespaard.

Met succes, zo lijkt het. Er worden verdachte elementen aan de verkoop ontdekt. Zo verkoopt de nieuwe eigenaar meteen enkele ex- WML-percelen met flinke winst. De rentmeester vertelt hem zelfs wie er mogelijk geïnteresseerd is in de gronden. Bij de rentmeester thuis ligt een - nooit getekende - overeenkomst voor een lening aan de koper van de WML-gronden.

WML vindt het een principekwestie, en die mag wat kosten. Dat standpunt is niet veranderd nu dinsdag het gerechtshof in Den Bosch met een opvallend vonnis kwam in de kwestie. Strekking: ondanks de lange en peperdure zoektocht heeft WML geen enkel bewijs dat de rentmeester ‘door opzet dan wel bewust roekeloos handelen schade heeft veroorzaakt’. Zonder bewijs kan WML geen cent op de rentmeester verhalen.

De rechter van het hof wees daar vorig jaar al op toen de zaak op zitting werd behandeld. Hij was zelfs ronduit meelevend in de richting van de echtgenote toen die tijdens de rechtszaak huilend klaagde over de jarenlange onzekerheid waarin het paar verkeert. Ze klaagde over de oneerlijke strijd tegen het grote bedrijf dat letterlijk geld als water heeft. De rechter liet haar, tegen het gebruik in, uitspreken. Hij gaf toe niet te weten of hij het zelf vol had kunnen houden als hij in de schoenen van het paar had gestaan.Maar zei hij, zonder op het arrest vooruit te willen lopen: als het goed is heeft u in elk geval binnen enkele maanden duidelijkheid.”

Inmiddels is bijna een jaar verstreken en is die duidelijkheid er nog lang niet. Het hof geeft WML nog één ultieme kans om te bewijzen dat de rentmeester opzettelijk of bewust zijn oude werkgever schade heeft toegebracht. Om keihard te bewijzen dat de rentmeester wist dat hij WML beschadigde toen hij de grond verkocht. Uiterlijk op 5 juli moet het drinkwaterbedrijf een lijstje hebben ingeleverd met eventuele getuigen die het wil horen.

WML zegt nog altijd overtuigd te zijn van opzet. Dat het hof na al die jaren van peperdure procedures WML een tik op de vingers geeft en naar huis stuurt om het huiswerk over te doen, is niet pijnlijk, verzekert de woordvoerder. „Het is pas pijnlijk als er aan het eind van de rit helemaal niks van de zaak over is gebleven. Wij gaan het hof zo goed mogelijk antwoord geven.”

Bij de rentmeester overheerst inmiddels het gevoel dat het nooit ophoudt, die strijd tegen het vermogende semi-overheidsbedrijf. Dat gevoel wordt versterkt door de dagvaarding die vorige week in de bus plofte. WML wil zijn vrouw voor de rechter slepen. Het paar is onder huwelijkse voorwaarden getrouwd. De lening die de rentmeester bij zijn vrouw heeft, met de inboedel van hun huis als onderpand, is nep, denkt WML. Het bedrijf wil daarom ook de echtgenote plukken.

Gaat die zaak door na de tik die het hof dinsdag uitdeelde? De woordvoerder zegt het nog niet te weten. Advocaat Paul Brouwers van de rentmeester zegt verrast te zijn dat het hof WML nog een kans geeft. Toch spreekt hij van een ‘zorgvuldige en goed afgewogen beslissing’. Hij ziet het vervolg van de zaak met vertrouwen tegemoet. WML moet snel met keihard bewijs komen. Juist dat is in de voorbije jaren, ondanks de grenzeloze financiële middelen van het bedrijf, niet gelukt.