Drugs en naaktloperij: schiereiland bij Limburg

Print
Drugs en naaktloperij: schiereiland bij Limburg

Afbeelding: NOS

Limburg is een klein stukje groter geworden. Het gaat om een klein schiereiland dat in de Maas ligt aan het Waalse grensdorpje Visé, dicht bij Eijsden.

Het behoorde tot België, maar was vanuit het eigen land niet meer bereikbaar. Tussen 1960 en 1980 werd er heel wat gebaggerd in de Maas in het gebied. Belgische eilandjes hebben zich als gevolg daarvan aangehecht aan Nederland.

En dat veroorzaakte af en toe problemen. Zo was er bijvoorbeeld drugs- en afvaloverlast en problemen met naaktloperij op het schiereiland. Maar de Belgische politie kon dan moeilijk ingrijpen omdat het gebied, behalve per boot, moeilijk bereikbaar was.

De Belgische en Nederlandse betrokken ministeries hebben nu afgesproken het stukje land over te hevelen van België naar Nederland. De documenten daarvoor zijn inmiddels ondertekend. De Nederlandse politie van de gemeente Eijsden kan daardoor ingrijpen op het stukje grond om de overlast daar te beperken.

De grens tussen de twee landen komt hierna weer gewoon in het midden van de rivier te liggen. Nederland mag er daardoor 15 hectare bij tellen. In ruil krijgt België 5 hectare Nederlands grondgebied; schiereilandjes die al aan ons land gehecht waren.