4 vragen over de waterschade: ‘We kunnen niet alles oplossen’

© iStock

Extra maatregelen zijn nodig. De schade en overlast door de flinke hoosbuien van de afgelopen maand hebben dat wel aangetoond. Dat vindt voorzitter Ger Driessen van waterschap Peel en Maasvallei, die terugblikt op de natte maand juni.

Jan Hensels

Heeft het waterschap voldoende gedaan om de overlast voor boeren en andere gedupeerden te voorkomen?

„Op basis van de feiten die ik nu ken, trek ik de conclusie dat we aan onze zorgplicht hebben voldaan. Dat wil zeggen dat we al datgene hebben gedaan wat redelijkerwijs van ons verwacht mocht worden. Dat betekent niet dat daar voor ons de verantwoordelijkheid ophoudt. Zo zitten we niet in elkaar. Over drie maanden moet er een pakket maatregelen liggen dat de gevolgen van extreme regenval in de toekomst een stuk moet verminderen. Je kunt aan maatregelen denken als meer mogelijkheden om water op te vangen of vaker maaien langs beken en sloten.”

Hoe valt aan de mensen uit te leggen dat er zoveel overlast en schade is ontstaan terwijl het waterschap stelt dat het voldaan heeft aan zijn zorgplicht?

„Ik begrijp het dilemma. We zijn wel voorbereid op wateroverlast. Maar op deze extremen is ons systeem niet toegerust. Ik stel vast dat de neerslagprognoses waarop die zorgplicht stoelt, achterhaald blijken. De gevolgen van de klimaatverandering doen zich eerder voor dan voorspeld. Daar moeten we op inspelen. Bedenk wel dat we ook dan niet alles kunnen voorkomen.”

Vanuit de kant van de boeren klinkt het geluid dat het waterschap de laatste jaren te veel oog heeft gehad voor natuurbelangen en te weinig voor de boeren. Dat zou ten koste zijn gegaan van de waterafvoer. Hoe kijkt u daar tegenaan?

„Ik hoor dat geluid ook. Alleen al als dat gevoel leeft, heeft de landbouw een punt. De boeren voelen de schade in hun portemonnee. We zullen er serieus naar kijken. Tevens hebben de boeren zelf ook een bepaalde verantwoordelijkheid. En we moeten ook oog hebben voor belangen als wonen, natuur en recreatie.”

Is de overlast verergerd door water dat vanuit Duitsland en België Limburg binnenstroomt?

„Bij ons is het beeld ontstaan dat in Duitsland het beleid gericht is op een snelle afvoer van water. Dat is merkbaar in de Niers. Op de Uffelse Beek was de invloed van België merkbaar. We gaan in overleg met de Duitse en Belgische autoriteiten om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.”

Voor meer nieuws hierover: kijk op 1Limburg.nl

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee