Rieu gokt en verliest met drone

© ANP

De politie in Maastricht heeft een peperdure drone van André Rieu in beslag genomen. Dat gebeurde direct na een van zijn zeven uitverkochte optredens op het Vrijthof.

Laurens Schellen

Tijdens concerten van André Rieu valt zelden of nooit een wanklank te noteren, maar afgelopen weekend was het warempel zover. In de nacht van zaterdag op zondag, na afloop van het tweede van de reeks van zeven - stijf uitverkochte - optredens op het Vrijthof, nam de politie een kostbare drone van de orkestleider in beslag. De drone, uitgerust met hightechapparatuur, had de hele avond boven het met zo’n 12.000 bezoekers gevulde plein gecirkeld om filmopnamen te maken. Ook vrijdagavond was dat het geval. Politiewoordvoerder Chris Timmermans bevestigt de inbeslagname, waarbij hij de naam van Rieu overigens niet wil noemen om redenen van privacy. „De drone heeft die hele avond boven het Vrijthof en een deel van het publiek gevlogen. Op de eerste plaats gebeurde dat zonder toestemming, terwijl die zonder meer is vereist. Met het oog op de veiligheid is het bovendien onverantwoord om zo’n toestel in de binnenstad boven een mensenmenigte te laten cirkelen”, stelt de politiewoordvoerder. Daar komt bij dat de landelijke wet- en regelgeving voor het gebruik van drones onlangs drastisch is aangescherpt. In een eerste reactie beaamt Pierre Rieu, zoon en vice-president van het productiebedrijf van André Rieu, dat de drone direct na afloop van het concert door de politie in beslag is genomen. „Ik ga er niet omheen draaien: we zijn fout geweest en dat wisten we. Om heel eerlijk te zijn: we hebben het risico bewust genomen. Gegokt en verloren dus, meer kan ik er niet van maken.” Rieu spreekt echter met klem tegen dat er sprake is geweest van een gevaarlijke situatie. ,,Pertinent onjuist. We hebben doelbewust niet boven het publiek gevlogen, maar hoofdzakelijk achter het podium en rond het Vrijthof.” Vier dagen na de inbeslagname ligt de Rieu-drone nog steeds achter slot en grendel op het politiebureau in Maastricht. Of de kwestie nog een juridische staart krijgt, zegt Timmermans nog niet te kunnen aangeven. „We hebben een proces-verbaal opgesteld en leggen de kwestie onder meer voor aan de dienst Toezicht Luchtvaart. Over de verdere procedure kan ik nu nog weinig zeggen.” Ook het antwoord op de vraag of en zo ja wanneer Rieu zijn hightechdrone weer terugkrijgt, blijft voorlopig in nevelen gehuld. „Op dit moment kunnen we helaas niet meer doen dan afwachten. Gelukkig zijn alle opnamen van het toestel veiliggesteld. De beelden zijn echt formidabel. Filmen met een drone levert een surplus aan kwaliteit en extra’s op”, reageert Rieu-junior ogenschijnlijk nuchter. Hij tekent daarbij aan dat de videobeelden zaterdagavond zijn geschoten door in totaal bijna dertig camera’s. De bewuste opnamen worden overigens al op korte termijn gebruikt, zo laat Rieu weten. Over anderhalve week, op 24 en 25 juli, wordt het Maastrichtse Vrijthofconcert integraal via satelliet uitgezonden en wereldwijd vertoond in meer dan 1500 bioscopen. Later verschijnt er ook een dvd van het optreden.