Winkels, beleving én vergroening

Print
Winkels, beleving én vergroening

Winkelcentrum De Plu zou in dit plan niet worden gesloopt, maar duurzaam worden herontwikkeld. Met halverwege een veertig meter brede doorsteek naar een binnenplein en Schinkelstraat. Afbeelding: ILLUSTRATIE VANDENBERGH ARCHITECTEN

De Heerlense gemeentepolitiek wil niet dat het plan van Hessel Meijer cs. voor het centrum zonder meer wordt afgeschoten door B en W. Na de vakantie komt het op de agenda van een raadscommissie. Meerdere fracties reageerden tijdens een uitgebreide presentatie in de raadszaal enthousiast. Wat houdt het plan precies in? Lees meer hieronder.

Lees het nieuws hierover op op 1Limburg.nl

Uit De Limburger van zaterdag 2 juli 2016:

Ontwikkelaar Hessel Meijer, Ton Vandenbergh en Inez Meertens hebben een uitgewerkt plan voor Schinkel-Zuid/Promenade en ’t Loon in Heerlen. Waar IBA en gemeente opteren voor ‘wonen in het groen’, gaan zij voor een combinatie van winkels, stadskantoor, woningen, groen en horeca. Met een evenementenhal bij ’t Loon. 

Hessel Meijer is wijd en zijd bekend als ontwikkelaar van de succesvolle Rodaboulevard in zijn geboorteplaats Kerkrade. Inmiddels werkt hij aan een centrumplan aldaar en is hij bezig met het kazerneterrein in Venlo. Naar nu blijkt heeft Meijer afgelopen jaar ook, in stilte, gewerkt aan een plan om de zuidwest flank van het Heerlense kernwinkelgebied nieuw leven in te blazen. 
Meijer werd benaderd door de Heerlenaren Ton Vandenbergh (architect) en Inez Meertens (centrumondernemer) om te kijken hoe de Heerlense binnenstad zou kunnen worden versterkt. Dit nadat het plan van Multi Vastgoed voor een nieuw stadskantoor met winkelcentrum voor onder meer Primark niet kon worden gefinancierd, nog los van slepende gerechtelijke procedures. 

Het trio zette zich vervolgens aan een totaalplan voor Schinkel-Zuid, Promenade II, Theaterplein en ’t Loon. Meertens: „Wij geloven in Heerlen als koopcentrum, maar wel op een realistische manier. Voor leegstand bouwen heeft geen zin. 
Uitbreiding van winkeloppervlak evenmin. Je hebt als koopcentrum van Parkstad een bepaalde kritische massa nodig.”  Vanaf maart/april vorig jaar werd daarover met grote regelmaat overlegd met wethouder Barry Braeken (PvdA/OPH, Centrumontwikkeling). 

Dat theater ligt nu veel te geïsoleerd

De wethouder verleende alle medewerking, maar deelde eind april ineens mee dat ze er geen energie meer in hoefden te steken. 
Het plan voor Schinkel-Zuid gaat over een veel groter gebied, betoogt Vandenbergh: „Dat theater ligt nu veel te geïsoleerd. Men verblijft langer binnen en gaat vervolgens naar huis en niet de stad in. In ons plan komen er nieuwe verbindingen met het opengemaakte Schinkel-Zuid, dat een binnenplein krijgt. Wij beogen niet alleen vergroening van het Van Grunsvenplein, maar ook verhoging van verblijfskwaliteit in de vorm van onder meer horeca in Schinkel-Zuid. Ook de al wat oudere omwonenden van het Van Grunsvenplein gaan er daarmee op vooruit.” 

Fase twee in het plan van het trio is herontwikkeling van shopping mall ’t Loon, iets waar gemeente en IBA ook naar streven. Als zittende ondernemers uit ’t Loon betaalbare winkelruimte in de binnenstad hebben gekregen, kan hier een op (wieler) sport gerichte evenementenhal worden gebouwd, aldus Meijer. Vandenbergh spreekt van een Velodrome, Meijer van een breed te exploiteren evenementenhal. „Met plek voor BMX en andere wielersporten, maar ook voor evenementen. Er blijft vanzelf ruimte voor supermarkten en bijpassende specifieke winkelformules.” 

Binnenstadsondernemers als Paul Berden (tevens voorzitter MKB Limburg) en Frans Voncken staan achter het plan om Schinkel-Zuid en ’t Loon te herontwikkelen. Dat er vierkante meters winkelruimte uit de markt worden gehaald, betekent niet dat er geen nieuwe winkelprojecten meer mogelijk zouden mogen zijn, stelt Voncken. „Een binnenstad moet zich af en toe vernieuwen. 
Zolang er maar niet voor leegstand wordt gebouwd - dat is een keiharde voorwaarde.”

Ze praten over geld alsof het een pond suiker is

IBA heeft goede ideeën, begint Berden. „Je moet vierkante meters uit de markt halen en het winkelgebied compacter maken. Je moet ook niet alleen naar stenen kijken. Maar laten we wél realistisch zijn: het idee van gemeente, IBA en provincie om driehonderd miljoen euro uit de markt te halen met dertig miljoen overheidsgeld, is luchtfietserij. Ze praten over geld alsof het een pond suiker is. Integreer het plan van Meijer in de grote IBA-visie. Dan sla je al een slag: je reduceert het aantal vierkante meters winkelruimte fors én je haalt meer dan dertig miljoen euro uit de markt.” 

In het plan van gemeente en IBA wordt inpandig winkelcentrum De Plu gesloopt, om plaats te maken voor een groene omgeving waar circa zeventig woningen worden gebouwd - een woonmilieu dat aansluit bij de geplande groene long die van het Van Grunsvenplein tot diep in de Bongerd zal lopen. De drie plannenmakers rekenen voor dat voor deze zeventig woningen miljoenen worden uitgetrokken, nog voor ze kunnen worden gebouwd. 

Ontwikkelaar Multi Vastgoed moet worden uitgekocht als het bestemmingsplan radicaal wordt gewijzigd. Zelfs als deze ontwikkelaar daarbij meer dan de helft van zijn boekwaarde afboekt, moet er volgens een ruwe schatting nog zo’n acht miljoen euro bij. 
Meijer: „Dat is overheidsgeld dat ook kan worden ingezet om andere doelstellingen te realiseren - bijvoorbeeld om ’t Loon te herontwikkelen.” 

Van den Bergh: „Je kunt zo’ n investering in wonen in het groen verdedigen met het argument dat het nodig is voor een bredere vergroenende ingreep. Maar dat zou wel onderwerp van debat in de gemeenteraad moeten zijn, gelet op de kosten en gezien welk alternatief je laat schieten.” 

Meijer heeft geconstateerd dat de overheid momenteel niet verder wil met zijn plan. „Dat lijkt mij niet goed voor Heerlen, gelet op de kansen en de positie van Heerlen als koopstad en als centrum van Parkstad. Maar goed, dit is het risico van een projectontwikkelaar. Boek Heerlen gaat nu dicht voor mij. Ik ga, sans rancune, verder. Al betreur ik het dat er helemaal geen debat is geweest. Misschien komt dat nog.” 

Reageren? siebrand.vos@mgl.nl 

 

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Sluit je daarom ook aan en kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt. Juist in deze onzekere tijden.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen