Omstreden azc's toch niet nodig

Print
Omstreden azc's toch niet nodig

Luchtfoto van het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Afbeelding: John Gundlach/AD

Alle plannen voor azc's en noodopvang voor vluchtelingen in Nederland moeten opnieuw worden bekeken. De vraag is of al die opvangplekken nog wel nodig zijn.

Alle Nederlandse gemeenten moeten hun plannen voor de bouw van een azc of noodopvang voor vluchtelingen heroverwegen. Voor september moeten ze hebben beoordeeld of die bouw nog 'noodzakelijk is of op de plank kan blijven liggen', meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Omvang
Ook wordt opnieuw gekeken naar de omvang van geplande azc's. ,,We moeten realistisch zijn en bekijken hoe we omgaan met de sterk verminderde instroom van asielzoekers", aldus een woordvoerder.

Die omslag is opvallend. Tot nu toe hamerden het ministerie en het COA (dat de opvang verzorgt) juist op mééropvangplekken. Dat leidde de afgelopen maanden tot tientallen plannen voor nieuwe azc's en plekken voor tijdelijke noodopvang door heel Nederland. Dat ging geregeld gepaard met felle politieke discussies in de gemeenteraad en protestacties vanuit de bevolking.

Bedden leeg
Maar recent is tijdens landelijk overleg tussen ministeries, COA, gemeente en provincies besloten alle plannen nog eens tegen het licht te houden. Doordat er sinds de deal tussen Europa en Turkije in maart  veel minder asielzoekers naar Europa komen, staan nu zo'n 16.000 van de 51.000 opvangbedden in Nederland leeg. Per provincie wordt daarom bekeken welke plannen uitgesteld of aangepast kunnen worden.