Coalitie wil vertrek Van Rey: 'kans op nieuwe fout groot'

Print
Coalitie wil vertrek Van Rey: 'kans op nieuwe fout groot'

Afbeelding: MGL

De voltallige coalitie in Roermond heeft donderdagavond een beroep gedaan op Jos van Rey om uit de politiek te stappen.

De uitleg van de Roermondse coaltie kunt u hieronder lezen. Voor de reactie van Dré Peters (voorzitter van de LVR-fractie) op onderstaand stuk, klik hier

Niet eerder heeft de gemeenteraad van Roermond zich uitgesproken over de gevolgen van de zaak Van Rey voor het bestuur van onze stad. Aan het begin van deze raadsperiode hebben we ervoor gekozen het vonnis van de rechtbank af te wachten. Het feit dat de betrokkenen hoger beroep hebben aangetekend, ontslaat de gemeenteraad niet van haar verplichting om politiek en moreel te oordelen en met elkaar te leren van het verleden. Want duidelijk is, dat deze situatie zich niet meer mag voordoen.

De stad en haar inwoners worden nu al vele jaren gegijzeld door deze zaak, het heeft de stad en haar inwoners onnodig verdeeld en de stad en de integriteit van het stadsbestuur en de politiek in het bijzonder in een kwaad daglicht gesteld. Dat moeten we onder ogen willen zien. De zaak Van Rey heeft de stad Roermond en haar inwoners geen goed gedaan. De heer Van Rey en de LVR hebben er zelf voor gekozen in het oog van de storm te blijven zitten. Dan weet je, dat je vroeg of laat op je daden wordt aangesproken.

De gewezen wethouder en het zittend raadslid Van Rey heeft de integriteit van het openbaar bestuur ernstig geschaad, en dat in meerdere opzichten. Zo concludeert de rechter: “Hij heeft keer op keer onvoldoende afstand gehouden van degenen met wie hij als wethouder zaken moest doen. Van Rey heeft daardoor niet gehandeld als een integer politicus en zo het vertrouwen in de integriteit van het openbaar bestuur geschaad. Dat geldt voor de corruptiefeiten maar eigenlijk net zo goed voor het lekken uit de vertrouwenscommissie en het gerommel met de volmachten.”

De bestuurlijke controle vanuit raad en college is tekortgeschoten. College en raad de benoemde feiten en gebeurtenissen niet kunnen voorkomen. De tegenmacht moet de gemeenteraad zelf organiseren, maar het bestuursklimaat moet deze tegenmacht ook toelaten. Uiteindelijk begint niet integer handelen bij het gedrag van ieder individueel raadslid of wethouder.

Het is van groot belang om duidelijkheid te geven over wat wel en niet mag. We dienen af te rekenen met een bestuurscultuur die niet past bij een rechtstaat waarin iedereen gelijk is, iedereen - alle inwoners en ondernemers - gelijke kansen dient te krijgen en vriendjespolitiek en zelfs de schijn van belangenverstrengeling en corruptie niet thuishoren. In onze gedragscode hebben we ons verplicht, er actief op toe te zien dat de gedragscode wordt nageleefd. Er zijn al veel stappen gezet. Maar papier is geduldig. Het gaat er om dat raadsleden en wethouders zich er ook naar gedragen. In woord en daad. Niemand neemt daarbij een uitzonderingspositie in.

In zijn optreden in en buiten de rechtbank toont de heer Van Rey weinig tot geen inkeer. Hij blijft zijn handelen goedpraten en volhardt in een andere interpretatie van de wet. Daarmee bevestigt hij, dat hij zich nu en ook in de toekomst niet gebonden voelt aan welke afspraken dan ook, al zijn deze wettelijk vastgelegd en in gemeenteraad en college met elkaar afgesproken. Dat leidt in vergaderingen tot onheuse bejegeningen en oncollegiaal gedrag. Het frustreert de vergaderorde en besluitvorming. Roermond heeft er last van, de inwoners van onze stad zijn de grote verliezers. Hier komt het vertrouwen in een goed bestuur van de stad in het geding. Van zelfreflectie lijkt geen sprake. Dat betreuren wij. Het vertrouwen in de heer Van Rey als integer politicus is weg.

Wij hebben een dringend beroep gedaan op de heer Van Rey om zijn fouten te erkennen. Alleen hij kan de ontstane politieke impasse doorbreken. Een groot bestuurder weet wat hem te doen staat in het belang van iedereen die onze stad lief heeft.

 

Toegang tot alle Plus-artikelen?

Dagelijks worden meer dan 100 Plus-artikelen gepubliceerd door de verslaggevers van De Limburger. Steun de regionale journalistiek en word digitaal abonnee vanaf 1,04 per week.

Profiteer nu