Kloof in Roermond alleen maar groter

Print

Afbeelding: Maartje van Berkel

Een debat over de politieke gevolgen van het vonnis in de zaak-Van Rey. Dat was het doel van de door de Roermondse coalitie uitgeroepen raadsvergadering donderdagavond. Het werd vooral een emotionele vertoning, waarbij de LVR-aanhang op de publieke tribune zich niet onbetuigd liet.

Het had een debat moeten worden om schoon schip te maken in de Roermondse politiek. Om de gevolgen van het vonnis in de zaak-Jos van Rey te analyseren. En om te kijken hoe je in de toekomst kunt voorkomen dat bestuurders over de schreef gaan. Hoe je als raad je controlerende taak beter kunt uitvoeren om ervoor te zorgen dat de geschiedenis zich niet herhaalt. Het werd het tegenovergestelde.

Als het debat over de kwestie-Van Rey iets heeft bewerkstelligd dan is het dat de verhoudingen nog meer op scherp zijn gezet. Dat begon al met de half uur durende woordvoering van CDA-voorman Marc Breugelmans, die namens de voltallige coalitie sprak. Hij repte over een wethouder die de regels van het spel van alle kanten heeft overschreden. 
Snoepreisjes met een projectontwikkelaar, sjoemelen met volmachten, lekken uit de vertrouwenscommissie, vermenging van belangen. 

Weinig vertrouwen
De overige collegeleden en de raad zaten erbij en keken ernaar, zoveel wilde Breugelmans wel erkennen. 
Maar, zo betoogde hij: integriteit begint bij een individu dat om welke reden dan ook geen open kaart speelt en geen tegenspraak duldt. De coalitie heeft er weinig vertrouwen in dat Jos van Rey tot inkeer is gekomen. Ondanks het rapport Frissen-Sorgdrager en het vonnis van de rechter, blijft hij zijn handelen goedpraten en volhardt hij in een andere interpretatie van de wet, zo betoogde Breugelmans.

Een groot bestuurder erkent fouten en weet wat hem te doen staat

Om die reden deed hij namens de coalitie een beroep op Jos van Rey om de eer aan zichzelf te houden en op te stappen. „Een groot bestuurder erkent fouten en weet wat hem te doen staat in deze situatie. In het belang van iedereen die deze stad liefheeft. Alleen dan kan de impasse waarin deze stad verkeert, worden doorbroken.” 

In de aanval
Daarmee was de toon gezet. En de kans op een open debat verkeken. LVR-fractievoorzitter Dré Peters dook er geëmotioneerd bovenop. En deed wat de LVR altijd doet als het haar niet zint. Volop in de aanval gaan. Peters wees met de beschuldigende vinger naar andere wethouders en raadsleden uit het tijdperk van Van Rey, die net zo prat gingen op de successen van de stad als het voormalige VVD-kopstuk. Raadsleden en colleges die ook aanzaten bij dineetjes en gala-avonden en nu boter op het hoofd hebben. Persoonlijke aanvallen werden ook ingezet. 

Er is een moraliteit ingeslopen die Roermond kwetsbaar heeft gemaakt

Op Breugelmans, die zich eveneens schuldig zou hebben gemaakt aan belangenverstrengeling. Op burgemeester Rianne Donders, die ervan langs kreeg omdat ze met die meldingen over Breugelmans niks had gedaan. Wat weer tot een emotionele reactie van de burgemeester leidde, die deze aanval op haar integriteit zwaar opnam. Ze benadrukte dat Van Rey veel goeds gedaan heeft voor de stad. Maar dat er „iets omheen is gaan hangen, wat al dat goeds heeft overschaduwd. Er is een moraliteit ingeslopen die Roermond kwetsbaar heeft gemaakt.” 

Ook bij Van Rey zelf liepen de emoties hoog op. Hij repte wederom over het drama, dat zijn leven heeft geruïneerd, „terwijl ik dag en nacht voor de stad op pad ben geweest.” Sprak over ‘zijn missie’ die in 2012 ruw is verstoord en het ‘cordon sanitair’, het feit dat andere partijen de LVR als grootste fractie buitensluiten. Hij beschouwde het debat als een afleidingsmanoeuvre om te verbloemen „dat er niks meer gebeurt in de stad behalve praten en externe bureaus inschakelen.” 

Impasse
Hoewel Breugelmans na een schorsing gas terugnam, was het voor een poging nader tot elkaar te komen te laat. De impasse in de politiek is groter dan ooit. De coalitie heeft hardop uitgesproken geen vertrouwen meer te hebben in raadslid Jos van Rey. Terwijl die er niet over peinst om op te stappen. Dat mag dan voor de politiek, voor Roermond en voor Jos van Rey zelf het beste zijn, iedereen weet dat het voormalige VVD-kopstuk nooit uit zichzelf van het politieke toneel zal verdwijnen. Ook de coalitie weet dat.

De felle manier waarop ze het debat inging heeft alleen meer olie op het vuur gegooid. Niet dat de manier waarop de LVR oppositie pleegt te voeren daarmee wordt goed gepraat. Maar daar heb je als coalitie mee te dealen. Dat is de situatie nu eenmaal in Roermond en daar valt - hoe betreurenswaardig ook voor de stad- vooralsnog weinig aan te veranderen. 
Dat is een erfenis uit het verleden. Het ontstaan van een bestuurscultuur waaraan een groot deel van de partijen zelf heeft bijgedragen. Het is aan de huidige raad om daar verandering in te brengen. Vooralsnog met de LVR .

Reageren? gertie.driessen@mgl.nl 

Toegang tot alle Plus-artikelen?

Dagelijks worden meer dan 100 Plus-artikelen gepubliceerd door de verslaggevers van De Limburger. Steun de regionale journalistiek en word digitaal abonnee vanaf 1,04 per week.

Profiteer nu