Spanningen in Nuth door fusie

Print
Spanningen in Nuth door fusie

Afbeelding: Ruben van Erp

In Nuth is maandagavond een extra raadsvergadering vanwege een initiatiefvoorstel over de vorming van de Stuurgroep Herindeling. De grote vraag is hoe de verdeelde coalitie zich gaat houden. De fusie zorgt al met al voor de nodige spanningen in Nuth. Wat is er precies aan de hand?

Zelfstandig blijven
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 geven de politieke partijen in Nuth aan dat de gemeente wat hen betreft zo lang mogelijk zelfstandig moet blijven.  Wel wordt er op verschillende gebieden met gemeenten samengewerkt binnen VONSS (Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Schinnen en Simpelveld). Alles verandert op het moment dat Schinnen en Onderbanken in 2015 besluiten te gaan fuseren per 1 januari 2019. Ze vragen Nuth om aan te sluiten.

Lees ook: 'Alles doen om Nuth bij fusie te betrekken'

Twee vragen, vier opties
Naast de vraag van Schinnen en Onderbanken krijgt Nuth nog een verzoek binnen. De VONSS-gemeenten Voerendaal en Simpelveld willen intensiever gaan samenwerken en zien Nuth als uitstekende partner. De gemeenteraad heeft op dat moment dus twee vragen te beantwoorden. Bij de politieke partijen dringt inmiddels unaniem door dat een herindeling op termijn noodzakelijk is. Maar wanneer en met wie?

In principe heeft Nuth vier opties: 1. Fuseren met Schinnen en Onderbanken; 2. Intensieve samenwerking met Voerendaal en Simpelveld; 3. Nuth blijft (voorlopig) zelfstandig; 4. De gemeente wordt opgeheven en de kernen worden verdeeld. Die laatste optie is een bijzondere. Nuth wordt door sommige mensen gezien als dé mislukking van de herindeling van 1982. De kernen zouden alleen op papier binding hebben met elkaar. Zo is men in Schimmert veel meer gericht op Beek, Meerssen en Valkenburg.

Lees ook: Welke koers kiest Nuth

Verdeeldheid
Tijdens de raadsvergadering van 31 mei 2016 stemt de gemeenteraad van Nuth in met een fusie met Schinnen en Onderbanken. Maar de coalitie is verdeeld: CDA, Leefbaar Nuth en GroenLinks stemmen tegen omdat ze graag meer tijd willen nemen voor het besluit, de VVD stemt samen met de oppositie vóór. De drie tegenstemmers zijn niet blij, maar geven aan het democratisch besluit te respecteren. ,,Wij gaan het uitvoeren. Maar er zal nog een duchtig woordje met de VVD gesproken worden”, zegt Peter van Eert, fractievoorzitter van Leefbaar Nuth.

Lees ook: Van drie kleintjes naar één grote gemeente

Petitie
In het dorp Schimmert is een groep bewoners not amused over het besluit om samen te gaan met Schinnen en Onderbanken. Ze vinden dat de inwoners niet zijn betrokken bij het proces. Er zijn immers vanuit de gemeente geen informatieavonden georganiseerd. En dat terwijl ‘draagvlak’ een van de vijf criteria is waaraan een herindelingsvoorstel wordt getoetst. Ook neemt Schimmert het de politiek kwalijk dat overige mogelijkheden zoals Beek, Meerssen en Valkenburg, niet zijn onderzocht. Bij een eerste handtekeningenactie tegen het fusieproces haalde inwoner Ger Derks in korte tijd 250 krabbels op, maar nu start hij een serieuze petitie. Enkele weken later overhandigen Derks en zijn kompanen 1352 handtekeningen aan de raad van Nuth. Dat is ongeveer de helft van de stemgerechtigden in Schimmert. Ondanks de handtekeningenactie is er weinig beweging waarneembaar in het gemeentehuis.

Lees ook: Op zoek naar meer krabbels

Ontsnappingsclausule
Om de kernen alsnog bij het fusieproces te betrekken, organiseert de gemeente Nuth begin september twee informatieavonden, waarvan een in Nuth en een in Schimmert. Bewoners mogen tijdens deze bijeenkomsten vragen stellen en vervolgens zal er worden gekeken naar wat mensen belangrijk vinden in de nieuwe gemeente. Na een rustige avond in Nuth, gaat het los in Schimmert. Boze bewoners vuren de ene naar de andere vraag af op burgemeester Désirée Schmalschläger. De kans op een oplossing voor Schimmert lijkt relatief klein, totdat bestuursdeskundige Arno Korsten, zelf woonachtig in Schimmert en eerder door de gemeente nog betrokken bij het herindelingsproces, zich mengt in de discussie. Hij zegt dat het draagvlak in Schimmert nihil is en dat de gemeente iets zal moeten doen met die situatie. ,,Ik doe een appel op de burgemeester en de politiek om alsnog langs alle dorpen te gaan”, zegt Korsten. Of Nuth daadwerkelijk iets gaat doen met deze ‘ontsnappingsclausule’ is nog maar de vraag.

Lees ook: Schimmert kookt op infoavond fusie

Zwaar weer
En nu is er dus weer de extra ingelaste raadsvergadering van maandagavond die de verhoudingen binnen de coalitie behoorlijk op scherp zet. Geheel tegen de normale gang van zaken in dienen de VVD en de oppositie (de voorstemmers) een initiatiefvoorstel in over de samenstelling van de stuurgroep voor het herindelingsproces. Hoewel het gebruikelijk is dat het college twee wethouders naar voren schuift, zien de partijen graag VVD-wethouder Ed Slangen en oppositielid Fons Heuts (BurgerBelangen) in de stuurgroep. Twee voorstemmers van de fusie dus, waarmee tegelijkertijd de drie tegenstemmers, de coalitiepartijen CDA, GroenLinks en Leefbaar Nuth, buitenspel worden gezet. Deze partijen verwijten coalitiepartner VVD nu een gebrek aan transparantie en vertrouwen. De fusie zorgt al met al voor de nodige spanningen in  de gemeente Nuth.

In de krant van dinsdag leest u hoe de extra ingelaste raadsvergadering is verlopen. 

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee