‘Klimaatverandering kan ook kansen bieden aan boeren’

Boeren hier kunnen op termijn wel eens meer voordelen dan nadelen van de klimaatverandering ondervinden. Door de gemiddeld hogere temperaturen en zachtere winters neemt namelijk het groeiseizoen toe en kan er van een gewas vaak meer van het veld gehaald worden. Neem bijvoorbeeld gras, dat zal in het voorjaar eerder gaan groeien en in het najaar langer doorgroeien. De klimaatverandering biedt verder straks meer kansen voor gewassen die nu nog niet zo ingeburgerd zijn.

Jan Hensels

Dat opvallende geluid liet deze week hydroloog en bodemkundige Joris Schaap horen op het provinciehuis in Maastricht. Op initiatief van de Staten-fractie van het CDA vond daar een eerste themabijeenkomst plaats over de klimaatverandering en de hevige hoosbuien van juni.

Het betoog van de deskundige klinkt misschien wat vreemd in de oren nu tal van boeren nog altijd kampen met de forse schade aan hun gewassen door de hevige regenbuien. En die hoosbuien zullen zich ook in de toekomst nog wel vaker voordoen en zelfs gepaard kunnen gaan met nog meer regen, bleek tijdens de bijeenkomst. Tegelijkertijd maakte Schaap duidelijk dat als boeren zich nog beter wapenen tegen de gevolgen van extreme regen en droogte dat de nadelige gevolgen die er ook kunnen zijn toch een stuk teruggedrongen kunnen worden. Hij gaf als voorbeeld het aanleggen van reservoir waar water opgevangen kan worden dat gebruikt kan worden in tijden van droogte. Schaap wees bijvoorbeeld ook op risicospreiding door bijvoorbeeld meer verschillende gewassen te telen.