De bus rijdt waar voldoende vraag is

Vervoersbedrijf Arriva en de provincie Limburg presenteren het Limburgnet.

Vervoersbedrijf Arriva en de provincie Limburg presenteren het Limburgnet.© Harry Heuts

Arriva onthulde woensdag het Limburgnet. Het vervoersbedrijf belooft een stevige basis voor het openbaar vervoer, met ruimte voor verbeteringen.

Stefan Gybels

Een mens lijdt het meest van het lijden dat hij vreest. Frank van Setten van Arriva moest de afgelopen weken regelmatig denken aan deze uitspraak, zo erkende hij bij de presentatie van het Limburgnet. De nieuwe dienstregeling van Arriva ging immers aardig over de tong. Buschauffeurs, buurtplatforms, reizigersorganisaties, individuele burgers, ze hadden allemaal al hun mening klaar. Kwam ook omdat Arriva al plannen ontvouwde op de website.

Alleen: dat waren eerste schetsen. Die werden afgelopen weken liefst op 120 plekken aangepast. Juist door gesprekken met alle criticasters. En dat was ook voor Arriva nieuw, zegt Van Setten. „Een dergelijke uitgebreide overlegstructuur hadden wij nog niet meegemaakt.” In totaal werden 33 bijeenkomsten belegd met gemeenten, 5 met 120 dorps- en wijkraden en er werd met 120 vertegenwoordigers gesproken.

Geen lege bussenArriva heeft heel wat wensen ingewilligd, maar kan simpelweg niet overal in meegaan. Omdat de basis van het bedrijf helder is: inzetten op de grote lijnen, geen lege bussen meer door wijken en kernen, maar wel voor iedereen openbaar vervoer zo snel en zo direct mogelijk. Waarbij Van Setten meteen de grootste vrees wegneemt: geen enkele kern in Limburg komt zonder openbaar vervoer te zitten. Alleen is de afstand tot een halte mogelijk iets groter dan nu of moet er even gebeld worden om een lijntaxi of ovshuttle te reserveren die de reiziger naar de dichtstbijzijnde halte brengt.

Van Setten kent de gevoeligheid van de kleine kernen maar al te goed. Maar predikt ook vooral realisme. „Ik was op een bewonersavond in een dorp waar ik een petitie kreeg aangeboden, ondertekend door 268 mensen. Ze wilden de bus per se behouden. Navraag leerde dat die bus door slechts 28 reizigers per dag werd gebruikt. Kijk, als al die 268 mensen nu in die bus gaan zitten, laten wij die met alle plezier rijden. Als dat niet het geval is, lijkt het mij logischer om daar vooral kleinere bussen in te zetten.”

VraaggerichtArriva gaat meer vraaggericht werken. Waar meer vraag is, rijden meer bussen. En die vraag kan veranderen. Daarom kiest de vervoerder, die per 11 december Veolia opvolgt op de Limburgse wegen en rails, voor een ‘ademende concessie’. Met andere woorden: aanpassingen zijn mogelijk, in de complete periode van vijftien jaar waarin Arriva Limburg bedient. Gedeputeerde Patrick van der Broeck (CDA, openbaar vervoer) wees op de 120 aanpassingen die Arriva al deed de afgelopen weken. „En daar komen zeker weten nog honderden aanpassingen bij de komende jaren. Maar dat is de consequentie van vraaggericht openbaar vervoer.”

Door de reiziger zo goed mogelijk te bedienen, hoopt Arriva dat openbaar vervoer een echt serieuze concurrent wordt van de auto. Snelle treinverbindingen tussen de steden in Limburg, een robuuste structuur van bussen die waarschijnlijk minder kilometers rijden dan nu het geval is, maar wel moeten zorgen voor een groei van het aantal reizigers. Vijf procent meer reizigers gaat Arriva zeker halen, belooft Van Setten. Ondanks het feit dat in de avonduren en op zondag minder bussen rijden dan nu. Overdag rijden er meer, op zaterdag ongeveer evenveel. Van der Broeck: „Maar het gaat helemaal niet om het aantal bussen, of de hoeveelheid kilometers. Het gaat om de reizigers. Wat hebben we aan lege bussen? In 2006 was het credo: elk dorp met meer dan 600 inwoners krijgt een bus. Nu gaan we een stap verder. Niet meer elk dorp een bus, maar wel elk dorp goed bereikbaar.”

VertrouwenArriva en de provincie vragen om vertrouwen. Vertrouwen dat ze Limburg het best mogelijke openbaar vervoer willen geven. En wie aanpassingen wil, kan zich melden.Via een app op de smartphone waar reizigers hun verbinding kunnen beoordelen, maar ook via een zogeheten ontwikkelteam waarin diverse partijen die te maken hebben met openbaar vervoer zitten. Onder hen is Monique Quint van Reizigersoverleg Limburg. „Cruciaal is hoe Arriva gaat communiceren. Mensen zijn bevreesd voor veranderingen. Dus moet je duidelijk uitleggen wat je gaat doen en hoe.”

Arriva belooft een uitgebreide campagne de komende weken. Quint is tevreden. „Maar we houden wel de vinger aan de pols. Wat kan waar beter, en hoe gaan we dat doen? Maar dat die mogelijkheid nu bestaat, is al pure winst.” Arriva denkt graag mee, bevestigt Van Setten nog maar eens. Zeker als dat mee kan helpen de vrees voor het ‘lijden’ in te perken.

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee