Thermenmuseum in ’t nieuw

Grote veranderingen bij het Thermenmuseum (links), dat onder meer wordt uitgebreid met het voormalige KvK-gebouw (rechts). © Bas Quaedvlieg

Het Heerlense Thermenmuseum wacht ingrijpende veranderingen. In 2020 moeten de geplande uitbreiding en verbouwing afgerond zijn.

Sjors van Beek

Er komt een nieuw Thermenmuseum in Heerlen. Als de voorlopige plannen doorgaan, dan wordt er een nieuwe overkapping boven het Romeinse badhuis gebouwd en verhuist de museumcollectie naar de overkant van de straat.

Beide museumdelen worden dan ondergronds met elkaar verbonden, aldus Hans Thuis, directeur van de gemeentelijke afdeling Historisch Goud. „Het huidige gebouw is technisch afgeschreven en toe aan totale vervanging. Een optie is: alles slopen en nieuwbouw, maar dat is duur en er is een bestaand pand beschikbaar.”

Tegenover het huidige museum aan de Coriovallumstraat staat het gebouw waarin voorheen de Kamer van Koophandel zat en waar recent het Werkplein was gevestigd. Daar wordt binnenkort het Provinciale Archeologische Depot gehuisvest. Ook restauratiebedrijf Restaura uit Haelen wordt hier ondergebracht.

Naast het expositiedeel van het Thermenmuseum verhuizen ook de kantoorruimtes naar de overkant, zo is de bedoeling. Het historisch streekarchief Rijckheyt gaat naar de Christus Koningkerk. Het college van B en W legt de plannen voor het Romeinse badhuis binnenkort voor aan de raad, meldt wethouder Jordy Clemens (SP). „Ik wil graag dat er een modern museum komt dat het verhaal van Romeins Zuid-Limburg vertelt. Die ambitie is er en het besef dat dit iets kost ook. We gaan de raad dus vragen om geld voor het proces richting een nieuw museum.” Volgens directeur Thuis moet er eind 2017 een concreet bouwplan liggen.

Het nieuwe museum maakt deel uit van de IBA-plannen (Internationaler Bauausstellung) voor het centrum van Heerlen. Die plannen - en dus het nieuwe museum - zouden eind 2020 gereed moeten zijn. Vandaag is in het Thermenmuseum de restauratie van de Romeinse resten van start gegaan. Daarvoor is geld beschikbaar gesteld door de gemeente en de provincie. Ook vindt momenteel wetenschappelijk onderzoek plaats naar de exacte datering van het badhuis.