Welk wonder helpt je aan heiligverklaring?

© De Limburger

Over twee weken is het Allerheiligen. En heilig verklaard worden, dat is niet zomaar iets. Pater Karel Houben (1821-1893) uit Munstergeleen was de laatste Limburger die een dergelijke religieuze eretitel verkreeg. Maar aan welke criteria moet je nog precies voldoen om de ultieme kerkelijke status te verkrijgen?

Wim Doesborgh

Even de spelregels. Een geloofsgemeenschap (bijvoorbeeld een groep parochianen, een kloosterorde of een religieuze vereniging) kan een overleden persoon die in haar ogen een voortreffelijk en voorbeeldig leven heeft geleid, voordragen voor een zaligverklaring. En, als dat is gelukt, een heiligverklaring door de kerk.

De bisschop van het diocees tot wie de aanvragers zich richten, stelt een kerkelijke rechtbank in (theologen, juristen, artsen, historici) die alle relevante gegevens van de betrokkene in kaart brengt. Zoals vorig jaar nog gebeurde met Adolfine Tönnies, medestichteres van de Roze Zusters in Steyl. Een rechtbank onderzoekt nu haar antecedenten. Als dat proces is voltooid en ze de status krijgt van ‘eerbiedwaardig’, kan zij in de wachtkamer voor een zaligverklaring. Daarvoor moet het Vaticaan minimaal één wonder erkennen dat door haar toedoen is geschied. Als ze dan in aanmerking komt voor een heiligverklaring, moeten het twee wonderen zijn.

Wonderen, let wel, zijn in dit geval medische wonderen. Over het water lopen of een broodvermenigvuldiging zijn niet aan de orde. Een panel van tientallen medische experts in Rome bekijkt of er onverklaarbare genezingen hebben plaatsgevonden dank zij de persoon in kwestie. Dan gaat het om iemand die ernstig ziek was, zich in gebed tot de overledene richtte, hem verzocht om voorspraak bij God en daarna opeens genas. Anders gezegd: heeft het vertrouwen van een gelovige zieke in een overleden persoon ervoor gezorgd dat door de kracht van het gebed de patiënt weer genas?

Lees meer over heiligverklaringen in De Limburger van dinsdag.

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee