Miljoeneninjectie voor drie Venlose projecten

© Google Streetview

Een transformatie van werkstad tot ‘slimme stad’. Met behulp van de 13 miljoen die het van de provincie krijgt hoopt Venlo een dergelijke verschuiving te realiseren. De stad wil het kapitaal gebruiken om drie voorname projecten tot wasdom te laten komen.

Jiry Funke

Het gaat om de verplaatsing van museum Van Bommel van Dam naar het oude, lege postkantoor aan de Keulsepoort. Fort van Venlo: de ontwikkeling van het kazerneterrein tot centrum van vrijetijdsbesteding. En als derde moet de voormalige drugswijk Q4 in een woonwijk voor studenten en kapitaalkrachtigen worden omgeturnd.

Zo hoopt de stad hoogopgeleide jongeren te behouden én te werven. Daarmee wil Venlo zich profileren als een slimme stad.

De drie projecten op een rij:

Verplaatsing museum Van Bommel van Dam

Bron: Google Streetview

Het museum trekt te weinig betalende bezoekers trekt en kost jaarlijks ruim een miljoen euro. Om die reden wordt er gezocht naar een nieuwe locatie. Het oude postkantoor aan de Keulsepoort, dat leeg staat biedt uitkomst als aanmerkelijk goedkoper alternatief.

Fort van Venlo

Bron: Gemeente Venlo

In dit gebied opteert de gemeente, samen met marktpartijen, voor de bouw van een LeisureDome, indoor markthal en een kabelbaan die het kazerneterrein in Blerick met de Venlose binnenstad verbindt. Daarmee wordt het kazerneterrein het stralend middelpunt voor mensen in hun vrije tijd. Een substantieel deel van de provinciale bijdrage gaat naar het blootleggen van de resten van het oude fort Sint Michiel. De grachten worden zichtbaar gemaakt en de oude muren gerestaureerd.

Wijkproject Q4

Bron: Le Giesen

Ooit het zorgenkindje van de stad, een wijk bol staand van drugs en criminaliteit. In de nabije toekomst moet Q4 een uitvalsbasis zijn voor kapitaalkrachtigen en studenten. De probleemwijk krijgt momenteel een complete make over.

Zie ook 1Limburg: Venlo krijgt 12 miljoen van provincie