In loodsen in en bij Calais zijn bedden geplaatst voor de achterblijvers, degenen die dinsdag worden weggebracht. In totaal verbleven er in het kamp zes- tot achtduizend vluchtelingen. Er is nog geen begin gemaakt met de sloop van de Jungle.

Ongeveer vijfhonderd minderjarigen zijn ondergebracht in een hal waar Britse functionarissen aanwezig zijn. Het gaat om kinderen van wie men aanneemt dat de ouders al in Groot-Brittannië verblijven, zo meldden Franse media. Deze minderjarigen komen in aanmerking voor hereniging. Afgelopen week werden al tweehonderd kinderen in Groot-Brittannië toegelaten.