Seksueel misbruik katholieke kerk: 30 miljoen aan smartengeld

© AD

Maandag dienden de laatste twee zittingen van de Klachtencommissie Seksueel Misbruik Katholieke Kerk. De cijfers rond het seksueel misbruik binnen de katholieke kerk liegen er niet om. Meer dan 2000 meldingen en bijna 30 miljoen aan smartengeld.

Jiry Funke

Uiteindelijk dus zo’n tweeduizend klachten. Dat aantal is lager dan het aantal meldingen, omdat mensen soms het onderscheid tussen geweld en seksueel misbruik niet hebben gemaakt. Ruim 40 procent van de slachtoffers zit in de ernstigste categorie van seksueel misbruik en kan aanspraak maken op de hoogste compensatiegelden.

Compensatie

Wiel Stevens (Roermond), voorzitter van de Klachtencommissie, laat in de krant van dinsdag zijn licht schijnen over de slepende kwestie. ,,Over de compensatiebedragen is veel discussie geweest", vertelt hij. ,,‘Dit leed is niet af te kopen. Het is altijd te weinig’, was een veel voorkomend argument. De bedragen zijn door hoogleraar Siewert Lindenbergh vastgesteld. Er waren oversten die zeiden dat ze de opgelegde compensatie niet konden betalen maar er zijn momenteel nog maar twee of drie die niet willen betalen. Namen noem ik nóg niet. We zijn nog bezig met een oplossing."

Daders

Er zijn duizend gegronde klachten, maar er zullen meer daders zijn, denkt Stevens. Niet alle slachtoffers hebben zich gemeld, en we hebben niet alle daders kunnen achterhalen. „Sommige daders maakten meer slachtoffers. Een paar hebben een spoor van vernielingen achtergelaten. Niet alle kerkelijke functionarissen zijn in de fout gegaan, Maar het feit dat er zo veel daders zijn, rechtvaardigt wel om te spreken van structureel misbruik in die tijd. Het is verschrikkelijk geweest in die periode."

De gegevens van het Meldpunt Seksueel Misbruik Rooms-Katholieke Kerk in onderstaande graphic, schetsen de impact die het seksueel misbruik binnen de katholieke kerk heeft gehad:

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee