Deze Limburgse kerken krijgen een opknapbeurt

© Ermindo Armindo

Om 31 monumentale kerken in Limburg een toekomst te geven zonder bouwtechnische problemen, is 10,9 miljoen euro nodig. Dat blijkt uit een overzicht van het bisdom Roermond.

Stefan Gybels

In het zogeheten kerkrestauratieprogramma 2016-2019 zijn 28 katholieke en 3 protestantse kerken opgenomen waarbij restauratie noodzakelijk is. Het gaat om godshuizen verspreid over de hele provincie, van de Heilige Amelbergakerk in Susteren tot de Heilige Petruskerk in Maastricht en van de Onze Lieve Vrouw van 7 Smartenkerk in Panningen tot de Kloosterkerk in Valkenburg. Grootste bedragenDe grootste bedragen zijn geraamd voor de Heilige Martinuskerk in Neer (700.000 euro), de Heilige Dionysuskerk in Schinnen (675.000 euro) en de Heilige Nicolaaskerk in Meijel (650.000 euro). Bij de Heilige Servatiuskerk in Vaesrade is een half miljoen nodig, bij de Heilige Gregorius de Grotekerk in Brunssum 450.000 euro.

FinancieringDe provincie stelde eerder 5,2 miljoen euro beschikbaar voor kerkrestauratie. Voorwaarde daarbij is dat het gebouw nog minimaal zes jaar in gebruik blijft en dat een restauratie financieel haalbaar is. Per kerk wil de provincie maximaal de helft van de kosten bijdragen, met een maximum van 500.000 euro. Uitgangspunt daarbij is dat het budget niet hoger wordt dan 5,2 miljoen euro, schrijft gedeputeerde Patrick van der Broeck (CDA, Monumenten) aan Provinciale Staten. Het restantbedrag voor de restauratie van de Limburgse godshuizen zal dus uit andere bronnen moeten komen. Het bisdom gaat uit van bijdragen van gemeenten, parochies en het bisdom zelf. „Als bisdom hebben we een voorziening waaruit projecten voor 20 procent gefinancierd kunnen worden”, zegt woordvoerder Matheu Bemelmans van bisdom Roermond. Verder rekent het bisdom op een bijdrage van 15 à 20 procent van gemeentes. „De rest zal opgebracht moeten worden door de parochie zelf. Ofwel met eigen spaargeld, of met crowdfundacties.” Leeg rakende geldpotDe huidige restauratieplannen worden niet geraakt door de steeds leger rakende geldpot waar bisschop Frans Wiertz gewag van maakte. Bemelmans: „Dat is niet acuut aan de orde, maar wel over enkele jaren. De bisschop heeft een perspectief geschilderd van ongeveer twintig jaar.” Tegen die tijd kan het zijn dat onderhoud uitgesteld moet worden, zegt de bisdomwoordvoerder. „We zullen de tering naar de nering moeten zetten. Maar dat geldt dus niet voor de nu voorliggende lijst.”

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee