Slachtoffers bewindvoerder waren al kwetsbaar

© AD

Tientallen, mogelijk rond de honderd mensen zijn gedupeerd door fout handelen van bewindvoerders die werken in Geleen en Landgraaf. Ze zijn vaak veel geld kwijt en hun schulden zijn gegroeid in plaats van afgenomen. Het onderzoek dat justitie naar beiden heeft ingesteld laat de slachtoffers verbijsterd achter. Het vertrouwen dat ze in hun zaakwaarnemers mochten of moesten hebben liep een forse deuk op.

Geertjan Claessens

Dat terwijl vertrouwen juist de basis is van bewindvoering. Mensen die hier gebruik van (moeten) maken zitten in een kwetsbare positie. De rechtbank stelt bewindvoerders aan voor mensen die hun administratie of financiën niet zelf kunnen of mogen beheren, bijvoorbeeld omdat ze schulden maken of een problemen hebben. De bewindvoerder beheert het geld en de administratie, de cliënt mag daarover geen beslissingen nemen en krijgt alleen leefgeld. Dat is bij mensen met schulden of een uitkering vaak enkele tientjes per week.

Ernstig

Dat juist het vertrouwen van deze vaak kwetsbare mensen is beschadigd maakt de zaak extra ernstig. Ze hebben vaak niet goed grip of zicht op hun financiën en administratie en moeten erop kunnen vertrouwen dat een bewindvoerder hun zaken correct behandeld. Voor de gedupeerden is het een schok te merken dat misbruik gemaakt is van hun vertrouwen en onterecht geld (vaak honderden, soms zelfs enkele duizenden euro’s) van de rekening is gehaald. Soms overgeschreven naar onbekenden, maar ook wel naar de rekening van de bewindvoerder zelf. Vaak hebben ze hier geen zicht op, omdat de bewindvoerder de post en bankafschriften krijgt en niet altijd alle informatie doorgeeft.

Om gedupeerden te steunen hebben twee Brunssumse vrouwen, Nicole Rosbender en Sylvia Vluggen een hulpactie opgezet. Ze zamelen geld en hulpgoederen zoals voedsel en kleding in.

Hun oproep is hier te vinden.

Veel gedupeerden hebben kritiek op de gebrekkige controle, ook door instanties waar ze schulden hebben. Sommigen verbazen zich erover dat een woningcorporatie niet aan de bel trekt als maandenlang geen huur is afgedragen door de bewindvoerder, zonder dat hun cliënt hiervan weet.

Informatie over hoe je kunt merken dat een bewindvoerder wellicht fout bezig is, is hier te vinden:

Verdachten

Beide verdachten zijn lid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders (NBPB). Die wil niets zeggen over de onderzoeken en wijst de kritiek van de hand. De organisatie wijst erop dat zowel de rechtbank als de beroepsorganisatie controle uitoefenen op de bewindvoerders. Die moeten elk jaar verantwoording afleggen en hun boeken laten controleren.

De bewindvoerder die beschermingsbewind uitoefent moet vooral het vermogen van de klant beheren, Hij moet elk jaar aan de kantonrechter verantwoording afleggen over:

- Het ontvangen inkomen- Het totaalbedrag van de vaste lasten- Een overzicht van de betaalde schulden (indien van toepassing)- Een overzicht van de nog te betalen schulden (indien van toepassing)- Het saldotegoed van het begin en het eind van de periode waarover verantwoording moet worden afgelegd.

De bewindvoerder voert de administratie over het vermogen. Daarbij verzorgt hij:

- De belastingaangifte- Het aanvragen van huursubsidie- Het aanvragen van uitkeringen- Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen- Het indienen van de AWBZ- Het afsluiten van verzekeringen- De contacten met diverse instellingen- De doorbetaling van de vaste lasten- De behandeling/doorzending van de post

Daar staat standaard een beloning van 92 euro per maand tegenover (daarbij wordt uitgegaan van 17 uur werk, 64,90 euro per uur exclusief BTW), of 119 euro bij problematische schulden (uitgaande van vijf uur extra werk)

Spelregels

In principe kan iedere meerderjarige bewindvoerder worden. Er zijn wel regels. Zo mag de bewindvoerder niet zelf onder curatele of bewind staan, niet in staat van faillissement verkeren of onder een schuldsaneringsregeling vallen. Beschermingsbewindvoerders die drie of meer mensen onder hun hoede hebben, moeten aan bepaalde wettelijk vastgestelde kwaliteitseisen voldoen. Dan gaat het onder meer om de manier waarop de organisatie personeel werft, schoolt en begeleidt. Ook de bedrijfsvoering wordt gecontroleerd.

Meer informatie over de redenen voor bewindvoering en de rol van de rechtbank:

Gedragscodes

Daarnaast zijn door branchevereniging NVVK gedragscodes voor bewindvoering bij schuldhulpverlening opgesteld. In Limburg staan 22.000 mensen onder bewind, daar komen er elk jaar 2000 bij. 60 Procent van hen wordt geholpen door een van de 180 professionals in de provincie, de rest krijgt hulp van particulieren, meestal een familielid.

In heel Nederland staan 295.000 mensen onder bewind. Er is geen overzicht van het aantal klachten dat over bewindvoerders wordt ingediend.

Klik hier voor het hele artikel en probeer de krant digitaal vier weken gratis.

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee