Ruzie in Kerkrade: wat ging eraan vooraf?

© Bas Quaedvlieg

Het CDA Kerkrade is al bijna twee maanden verdeeld in twee kampen. Wat eraan voorafging.

Marcel de Veen

Terug van vakantie wordt raadslid Yannick Lataster op 8 september voor een kop koffie uitgenodigd door partijvoorzitter Max Ruiters. Lataster krijgt van Ruiters te horen dat hij niet langer het vertrouwen van de partij geniet en dat hij uit de fractie wordt gezet.

MailFractievoorzitter Annemie Housen wil een paar dagen later de daad bij het woord voegen door op de dag van de commissievergadering van 13 september een mail met die inhoud te sturen naar burgemeester Jos Som en de gemeenteraad. Volgens Housen hebben zeven van de negen fractieleden (dat zijn gemeenteraadsleden, commissieleden en ondersteunende leden) geen vertrouwen meer in Lataster. Tijdens die betreffende vergadering wordt hem het woord ontnomen, waarop hij de zaal verlaat. Samen met fractiegenoot Toine Hensgens die hem steunt.

StemmingTot een ban van Lataster komt het echter niet. Volgens de landelijke regels van het CDA kan een raadslid immers alleen uit de fractie gezet worden als daar binnen de raadsfractie een meerderheid voor is. Maar er blijkt geen officiële stemming te hebben plaatsgevonden, de fractieleden zijn alleen gepolst. Bovendien hebben de (vijf) commissie- en ondersteunende leden op dit gebied helemaal geen stemrecht. Dat is alleen voorbehouden aan de gekozen raadsleden, waarvan het CDA er in Kerkrade vier heeft.

Zou er onder hen wel een stemming zijn geweest, dan was het op 2-2 uitgekomen. Lataster wordt immers gesteund door Hensgens. Housen en Mark Meijer hebben het daarentegen gehad met Lataster. Meijer maakt eind juni weliswaar bekend zijn zetel op te geven nadat hij informatie over een gepleegde diefstal achter heeft gehouden, aangezien zijn opvolger nog niet is geïnstalleerd, had hij kunnen meestemmen.

ZetelLataster wil niet wijken. Maar fractievoorzitter Housen geeft evenmin een krimp. Ze gooit op 20 september de deur voor een oplossing dicht. Zij zegt dat er afgelopen tijd al genoeg gepraat is met het raadslid en dat alle vertrouwen weg is. ,,Het enige waar we nog over kunnen praten, is de toekomst van zijn zetel. Lataster kan op eigen houtje verder of de zetel teruggeven aan het CDA”, verklaart ze in de krant.

Om uit de status quo te komen neemt zowel Lataster als het CDA een advocaat in de arm. Tevens wordt zowel op provinciaal als op landelijk niveau de hulp ingeroepen van CDA-kopstukken. Zonder resultaat. Bovendien wordt mediation afgewezen. Begin deze week volgt er een gesprek tussen beide advocaten, Ruiters en Lataster. Ook dat zorgt niet voor de gewenste doorbraak.

Resteert bijna twee maanden gekift waar geen CDA’er in Kerkrade mee gediend is. Daar zijn beide partijen het dan weer wél over eens.

In De Limburger van zaterdag doet Yannick Lataster voor de eerste keer zijn verhaal.

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee