De tanden zijn de afgelopen zes jaar door fossielenjagers gevonden in een zandgroeve in het Brabantse Mill. De gereconstrueerde kaak is in bruikleen gegeven aan het museum en is daar nog tot 20 maart 2017 te zien tijdens de expositie 'Haai'.

Bijgaand een impressie van de tentoonstelling in het Natuurhistorisch Museum van fotograaf Harry Heuts.