Autorijden is gevaarlijker geworden: smartphone boosdoener

Print
Autorijden is gevaarlijker geworden: smartphone boosdoener

Afbeelding: AD

Autorijden is een stuk gevaarlijker geworden. Het aantal verkeersongevallen neemt toe en er vallen meer verkeersdoden. Deskundigen zien de smartphone en het gebrek aan politie-toezicht als voornaamste oorzaken. Zij pleiten onder meer voor een terugkeer van de oude verkeerspolitie, het buiten werking stellen van de smartphone en een andere manier van controleren.

Vandaag kwam het Verbond van Verzekeraars naar buiten met alarmerende resultaten. Het totale aantal verkeersclaims na een ongeval nam met 6,5 procent toe van 790.000 in 2014 tot 841.000 in 2015. Al eerder werd duidelijk dat het aantal verkeersdoden per jaar is gestegen van 570 naar 621. Een zeer ongebruikelijke stijging, gezien de gestage afname sinds de jaren zeventig.

Veilig Verkeer Nederland wil maatregelen. ,,Vooral het gebruik van de smartphone is een groot probleem. Door het niet handhaven van de politie blijven mensen dat doen en gaan ze dat zelfs meer doen. Wij hopen dat de verkeerspolitie terugkomt en daarom hebben we de politieke partijen aangeschreven om dat op te nemen in de verkiezingsprogramma's'', aldus woordvoerder José de Jong.

Verkeerspsycholoog
Volgens verkeerspsycholoog Cees Wildervanck zijn er meerdere oorzaken voor de zorgelijke toename. ,,Er zijn meer auto's op de weg, dus de kans dat ze elkaar ontmoeten en het misgaat, is ook groter. Dan is er nog het punt dat de politie weinig aandacht schenkt aan verkeersovertredingen en we hebben het hele verhaal van afleiding, met name door smartphones.''

Volgens Wildervanck is het veranderende gebruik van smartphones een probleem. ,,Die smartphones betaan al een tijdje, maar in het begin werden ze nog gebruikt als gewone telefoon. Dat leverde al dertig tot veertig doden extra per jaar op. Bij het bellen is er weliswaar sprake van afleiding, maar kijk je nog wel naar het verkeer. Als je bijvoorbeeld Whatsapp en mail gebruikt op je moderne smartphone, dan heb je ook nog eens niet je ogen op de weg.'' 

Gevaar
De ongekende mogelijkheden van een smartphone leveren gevaarlijke tafeleren op, volgens de verkeersdeskundige. ,,Mensen hebben de neiging nog even te blijven lezen op het schermpje. Ze weten wel dat ze op de weg moeten letten, maar willen dan toch nog even het laatste zinnetje van een berichtje lezen. Dan heb je je ogen niet twee seconden van de weg, maar drie seconden.''

Wildervank stelt dat de oplossing gezocht moet worden in strengere maatregelen. Zo pleit hij onder meer voor technische maatregelen die het mogelijk maken om de telefoon helemaal onbruikbaar te maken als de auto gaat rijden. Een andere maatregel is de terugkeer van de oude verkeerspolitie en een andere manier van controleren. 

Confronteren
,,Met een onopvallende surveillanceauto is diegene die geconfronteerd wordt met zijn gedrag de enige die er wat van merkt. Met een opvallende auto confronteer je iedereen in de directe omgeving. Het gaat uiteindelijk om de gevoelsmatige pakkans en dat doe je door op onvoorspelbare plaatsen en tijdstippen zichtbaar aanwezig te zijn.'' 

Wildervanck wil ook graag anders controleren om mensen te bewegen zich aan de regels te houden. ,,Je moet zeggen: we controleren morgen op de A12 en dan moet je dus niet zeggen waar en wanneer. En dan is het goed om achteraf te communiceren wat de resultaten zijn. Misschien kun je dan  wel beter zeggen hoeveel mensen zich aan de regels hielden in plaats van wie dat allemaal niet hebben gedaan. Volgens de laatste inzichten van de psychologie lukt het dan beter om gedrag van mensen te beïnvloeden.''

Verzekeraars
Directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars ziet de smartphone ook als een van de voornaamste problemen. ,,Het gaat dan om het telefoneren en het gebruik van social media tijdens het rijden, al zijn daar geen harde cijfers over.''

Een ander nadelig effect op de verkeersveiligheid is dat de politie steeds minder handhaaft in het verkeer. ,,Wij zien nog steeds veel ongelukken gebeuren in 30-kilometerzones'', aldus Weurding. Ook is de infrastructuur op sommige plekken in Nederland 'een beetje verouderd'.

Om dit in samenhang met elkaar aan te pakken willen de verzekeraars dat het nieuwe kabinet met een deltaplan aan de slag gaat. ,,Dit is een urgente zaak. We hebben ooit doelstellingen met elkaar geformuleerd en je ziet nu dat het daarmee de verkeerde kant op gaat. Dat zie je ook in het aantal verkeersdoden.''