Als advocaat ‘geschrapt’ worden: hoe werkt dat eigenlijk?

Print
Als advocaat ‘geschrapt’ worden: hoe werkt dat eigenlijk?

Afbeelding: AD

De Kerkraadse advocaat Marcel Reinaerts mag zijn ambt niet meer uitoefenen. De raadsman heeft zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte en oplichting. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) schrapte hem als gevolg daarvan van het tableau. Wat moet er precies gebeuren voordat een dergelijke rigoureuze sanctie wordt opgelegd?

Zaak-Moszkowicz

We herinneren ons allemaal nog wel de zaak rond Bram Moszkowicz. De bekende strafpleiter met Maastrichtse roots werd in april 2013 van het tableau, oftewel de ledenlijst, geschrapt na een aantal twijfelachtige, administratieve incidenten. Dat betekent dat Moszkowicz zijn professie permanent niet meer mag uitoefenen. Hetzelfde geldt nu dus voor Marcel Reinaerts.

Advocatenwet

Zoals iedere beroepsgroep hebben ook advocaten regels (vastgelegd in de Advocatenwet en de Verordening op de advocatuur, red), waaraan ze zich dienen te houden. De NOvA ziet er op toe dat die regels worden nageleefd. Aan het hoofd van de NOvA staat de deken. De deken heeft volgens advocatenorde.nl ,,een breed palet aan mogelijkheden om ervoor te zorgen dat regels worden nageleefd”.

In elke specifiek geval waarbij het vermoeden bestaat dat er onheus gehandeld is, doorloopt de deken een aantal criteria voor het bepalen van de strafmaat. Er wordt gekeken naar:

• de ernst van de overtreding;

• de mate waarin het belang van de cliënt wordt geschaad;

• de mate waarin het imago van en het vertrouwen in de advocatuur wordt geschaad;

• de doelmatigheid en doeltreffendheid van het optreden van de deken.

Tuchtrechtelijke weg

In het kader van handhaving kan de deken vervolgens maatregelen nemen indien een advocaat daadwerkelijk uit de bocht is gevlogen. ,,De bepalingen die primair toezien op het waarborgen van de kernwaarden van de advocatuur (partijdigheid, onafhankelijkheid, deskundigheid, vertrouwelijkheid en integriteit) worden door de deken gehandhaafd. Evenals de gedragsregels, per definitie via de tuchtrechtelijke weg. De bezwaren die de deken heeft tegen een advocaat legt hij in dat geval voor aan de tuchtrechter: de raad van discipline.Indien de raad van discipline het bezwaar gegrond acht, dan kan de raad de advocaat de maatregel van een enkele waarschuwing, berisping, geldboete."

In het ergste geval kan er ook gekozen worden voor schorsing of schrapping van het tableau. Uiteraard hoeft de advocaat in kwestie zich niet zomaar neer te leggen bij de sanctie. ,,Tegen een beslissing van de raad van discipline kan in beroep worden gegaan bij het hof van discipline”, aldus de website advocatenorde.nl.  

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →