Lijst om zinloze behandeling terug te dringen

Print
Lijst om zinloze behandeling terug te dringen

Afbeelding: ANP

Artsen moeten geen tijd meer steken in zorg die niet effectief is. De Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU), de koepel van acht umc’s, heeft daarom een gezamenlijke lijst gemaakt met met ruim 1300 niet-effectieve medische handelingen. Voor deze verrichtingen bestaat geen wetenschappelijk bewijs dat ze echt helpen en kunnen soms zelfs schadelijk zijn voor de patiënt. Niets doen kan in de deze gevallen soms de beste optie zijn.

Medisch specialisten en andere zorgverleners kunnen de richtlijnendatabase raadplegen om te kijken wat ze het beste kunnen doen. Door het terugdringen van 'zinloze' behandelingen kan volgens de federatie ook veel geld worden bespaard.

Er zijn al projecten begonnen om in de praktijk minder zorg te leveren die niet bewezen effectief is. Daarbij kan het gaan om ingrepen of therapieën, maar ook om bijvoorbeeld minder aanvullende tests of het sneller verwijderen van urinekatheters of infuuslijnen. Het verspreiden van kennis en het bewerkstelligen van een gedragsverandering bij zorgverleners, patiënten en andere betrokkenen krijgen de komende jaren eveneens meer aandacht.

De lijst wordt vrijdag op het jaarcongres van de NFU overhandigd aan de Federatie van Medisch Specialisten.