Geert Wilders schuldig, maar hij krijgt geen straf

Print
Geert Wilders heeft zich schuldig gemaakt aan aanzetten tot discriminatie en groepsbelediging door zijn 'minder-Marokkanen'-uitspraken, gedaan op 19 maart 2014. De rechtbank achtte niet bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan aanzetten tot haat. De rechtbank heeft besloten hem wel schuldig te verklaren, maar geen straf op te leggen. Het OM had een boete van 5000 euro geëist tegen de PVV-leider.

Met de uitspraak is Wilders volgens de rechtbank voldoende gestraft.

Volgens het vonnis heeft Wilders ,,een hele bevolkingsgroep apart gezet, zonder onderscheid te maken''. De rechtbank verwijt Wilders dat hij ,,een groep collectief in eigen waarde heeft aangetast'', zo zei Steenhuis mede namens zijn collega-rechters Elianne van Rens en Sijbrand Krans in het Justitieel Complex Schiphol.

Bij de uitspraak waren Wilders noch zijn raadsman Geert-Jan Knoops aanwezig