'Criminele moslims meld je niet bij de politie'

Print
'Criminele moslims meld je niet bij de politie'

De Alfitrahmoskee in Overvecht. Afbeelding: AD/eroen Jumelet

Criminele moslims meld je niet bij de politie. Dat wordt studenten van de salafistische organisatie alFitrah geleerd, zeggen oud-studenten. Zij willen dat de organisatie van de Syrische imam Suhayb Salam gestopt wordt. Criminoloog Eric Bervoets noemt de bevindingen schokkend.

Diverse oud-studenten, variërend in leeftijd tussen de 20 en 30 jaar, vertellen onafhankelijk van elkaar over de lessen die salafistische organisatie in de Utrechtse wijk Overvecht geeft. Zij hebben de afgelopen jaren en maanden diverse cursussen en conferenties bij alFitrah bezocht. 

Dat zij deze stap zetten is opvallend, omdat praten met journalisten voor mensen in de gesloten gemeenschap niet gebruikelijk is. Nu maken zij een uitzondering. ,,AlFitrah moet gestopt worden. De intolerantie die zij prediken is gevaarlijk voor de samenleving."

Onbegrijpelijk
Zij schetsen een beeld waarin alFitrah studenten opleidt die zich onttrekken aan de Nederlandse samenleving en zelfs ontwrichtend werken voor de rechtsstaat. Het belangrijkste pijnpunt voor de oud-studenten is dat hen werd geleerd crimineel gedrag van moslims niet te melden bij de politie. ,,Het zweet stond echt in mijn handen toen ik dat hoorde. Een aantal studenten vroeg aan de leraar hoe hij dat bedoelde. Om meer duidelijkheid te krijgen, vroeg ik door. Mochten wij een Marokkaan die zich bezighoudt met vrouwenhandel en dus mensenlevens verwoest niet aangeven bij de politie? Zijn antwoord daarop bleef 'nee'. Zelfs bij criminelen van het ergste soort."

Onbegrijpelijk, vinden deze studenten. Een andere oud-student vertelt waarom alFitrah deze lessen geeft. ,,Volgens de interpretatie van de islam door alFitrah moet je criminelen vermanen. Zo kun je duidelijk maken wat Allah en de profeet over deze slechte zaken heeft verteld." De salafistische leraren staan niet open voor andere interpretaties. Een oud-student: ,,Zij denken verraad te plegen aan de islam door naar de politie te stappen. Dat is echt een misinterpretatie."

Een andere student: ,,Dus als je buurman plofkraken pleegt of mensen aan de drugs helpt, mag je niet naar de politie. Terwijl hij andere mensen kwaad doet. Dat is heel erg vreemd."

Schokkend
Het betekent niet dat alFitrah studenten opleidt om deel te nemen aan een sharia- samenleving. Deze week nog kwam het Verwey-Jonker Instuut met een vuistdik rapport over de lessen die alFitrah geeft aan kinderen van 5 tot 14 jaar. ,,Kinderen wordt geleerd hoe ze mee kunnen doen in de Nederlandse samenleving met behoud van eigen islamitische identiteit." Daar zitten volgens de onderzoekers grote risico's aan. Zo waarschuwen zij voor een mogelijk isolement van moslimjongeren, die zich opsluiten in eigen geloofskring. 

Criminoloog Eric Bervoets, die onderzoek deed naar radicalisering, noemt de bevindingen van de oud-studenten schokkend. ,,Op deze manier kom je echt aan de basis van de samenleving. Dit is heel gevaarlijk. Kennelijk erkent deze organisatie de politie niet omdat zij onderdeel is van de overheid." Volgens Bervoets mag het niet zo zijn dat instellingen als  alFitrah hele groepen mensen aan de rechtsstaat kunnen onttrekken.

Burgemeester ongerust
Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht laat weten verontrust te zijn. ,,Dit kan interessant zijn voor het Openbaar Ministerie. Ik word hier in elk geval niet blij van, maar het is aan het OM hier eventueel onderzoek naar te doen." 

De Syrische imam Suhayb Salam zegt zich niet te herkennen in de kritiek. ,,Wanneer men ervan op de hoogte is dat een ander voornemens is een strafbaar feit te gaan verrichten, dan hoort deze persoon vermaand en overtuigd te worden om hem hiervan af te houden. Wanneer men niet in staat is deze persoon tegen te houden, dan is men verplicht hem aan te geven bij de politie om zijn kwaad te stoppen." Bovendien is Salam ervan overtuigd dat de bronnen van deze krant er slechts op uit zijn alFitrah in een kwaad daglicht te stellen.

 

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →