Kwart miljoen Nederlanders in dna-databank

Print
Kwart miljoen Nederlanders in dna-databank

Afbeelding: AD

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft het afgelopen jaar de dna-databank uit kunnen breiden tot een kwart miljoen Nederlanders. Mensen die zijn veroordeeld wegens een misdrijf moeten wettelijk verplicht hun dna afstaan.

Aan het begin van dit jaar stond de teller van de databank nog op 224.669 personen. De wet met betrekking tot de afname van dna stamt uit 2005 en is van bekang voor de 'voorkoming, opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten'.
 

Afnameplicht
De verplichte afname is voor personen die veroordeeld zijn voor een  misdrijf waar een gevangenisstraf van vier jaar of meer op staat. De afnameplicht geldt ook voor een aantal misdrijven met een lagere maximale gevangenisstraf, zoals eenvoudige mishandeling. Er wordt niet gekeken naar de straf die de rechter uiteindelijk oplegt, maar naar de strafmaxima in het wetboek. Mensen die worden veroordeeld tot een boete hoeven geen dna af te staan.

De afname van dna gebeurt bij voorkeur via het wangslijm. Is dit niet mogelijk dan kunnen ook bloed of haren afgenomen worden. Bezwaar maken tegen de afname van vingerafdrukken en dna is nadrukkelijk niet mogelijk. Wel kan er bezwaar worden gemaakt tegen de opname van het dna-profiel in de databank zelf.