Afval brengen kost geld, maar ‘kosten blijven gelijk’

© Limburger

Inwoners van Parkstad, Vaals en Eijsden-Margraten moeten vanaf volgend jaar betalen om ongesorteerd afval naar het milieupark te brengen. Tot nu was dat de eerste zes keer gratis. Met de maatregel wil afvalverwerker Rd4 de hoeveelheid restafval verder terugdringen. De kosten voor inwoners moeten gelijk blijven. Hoe ziet het nieuwe afvalbeleid eruit?

Geertjan Claessens

1. Wat heeft Rd4 tot nu toe gedaan om de hoeveelheid restafval te verminderen?Steeds meer soorten afval kunnen gratis aangeleverd of gebracht worden. Niet alleen Groente-Fruit- en Tuinafval (GFT) en plastic, metaal en drankpakken (PMD), maar ook oud ijzer, glas, boeken, elektrische apparaten, papier, klein chemisch afval, textiel, asbest vet en olie.2. Wat wil Rd4 met de nieuwe maatregel bereiken?Betalen moet inwoners stimuleren hun afval nog beter te scheiden. De hoeveelheid restafval daalde de afgelopen jaar al van 222 naar 148 kilo per inwoner en moet in 2020 verder omlaag naar 100 kilo. Daarom heeft Rd4 het tarief voor ophalen van restafval al verhoogd naar 7,25 euro per keer. Omdat er minder vuilnis aan de straat wort gezet wil Rd4 dat na volgend jaar minder vaak gaan ophalen; eens in de vier weken in plaats van tweewekelijks. Een proef hiermee loopt al in Landgraaf. Op termijn wil Rd4 restafval helemaal niet meer ophalen, dan zouden inwoners het moeten brengen naar nog in te richten milieuperrons of containers. Hoe en wanneer dit gebeurt is onduidelijk, maar bij flats worden nu al vaker containers geplaatst waar bewoners hun afval tegen betaling kunnen brengen.3. Hoe reageren gemeenten op de maatregelen?Tot nu toe leidt de maatregel alleen in Brunssum tot discussie. De gemeenteraad besloot na veel debat het gratis brengen niet ineens af te schaffen, maar in twee jaar af te bouwen. Komend jaar kunnen inwoners grofvuil nog vier keer gratis brengen, in 2018 nog twee keer. Daarnaast wil de gemeenteraad bekijken of de maatregelen niet teveel zwerfvuil opleveren. Het gevaar bestaat dat inwoners hun afval elders weggooien als ze hiervoor moeten betalen. Rd4 verwacht niet dat dit gebeurt.

In Brunssum is ook veel kritiek op de slechte communicatie. Veel inwoners weten niet dat ze vanaf volgend jaar moeten gaan betalen. Rd4 gaat komend voorjaar bespreken hoe de communicatie verbeterd kan worden. Ook de raadsconferentie over het afvalbeleid wordt vervroegd, om de politiek meer tijd te geven te bekijken hoe ze inwoners kan informeren. Overigens was de Brunssumse wethouder Frank Joosten (VVD) in juni al op de hoogte van de maatregel, die in december werd voorgelegd aan de raad. Toen de politiek de zaak besprak had Rd4 al een afvalwijzer verspreid waarin het nieuwe beleid stond. Die informatie is ook op de website van Rd4 voor Brunssum nog niet aangepast na het afwijkende besluit van de gemeenteraad daar.4. Wat moeten inwoners nu gaan betalen?De volgende materialen kunnen ook in 2017 gratis gescheiden worden aangeleverd:

 • Oud papier en karton
 • Textiel
 • Glas (verpakkingsglas)
 • KCA (klein chemisch afval)
 • Asbest (maximaal 35 m2 en dubbel verpakt in folie van min. 0,2 mm dik)
 • Kringloopgoederen (in goede en verkoopbare staat)
 • BEST-tassen
 • Vet en (motor-)olie maximaal volume 20 liter
 • Elektrische apparatuur
 • Gips (NB, geen gasbeton zoals Ytongblokken)
 • Autobanden zonder velg (max. 20 inch, 4 stuks)
 • Motorbanden zonder velg
 • Kerstbomen
 • Plastic verpakkingsafval, samen met metalen verpakkingen en drankkartons (in heroes zakken)
 • Oud ijzer/metaal
 • Snoei- en tuinafval
 • Harde kunststof, bijvoorbeeld tuinmeubelen

Voor de volgende materialen moet betaald worden:

 • Auto- en motorband met velg: € 1,60 (max. 4 stuks)
 • Autoband vanaf 20 inch: € 3,50 (max. 4 stuks)
 • Vrachtwagenband € 15,- (max. 2 stuks)
 • Tractorband € 22,- (max. 2 stuks)
 • Bouwafval (ongesorteerd) : € 90,- per m³
 • Dakleer/ bitumen houdend afval: € 25,- m³ (max. 0,25 m³)
 • Grond (schoon): € 10,- per m³
 • Grof huisvuil/grote huisraad: € 25,- per m³
 • Hout (geen tuinafval): € 15,- per m³ (eerste twee keer gratis)
 • Puin (schoon): € 10,- per m³
 • Restafval en ongesorteerd afval: € 1,25 per 50 liter zak
 • Vervuilde puin of grond € 90,- per m³

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee