Animo voor Gelaens Vastelaoves Leedjeskonkoer groeit fors

Print
De zet om het reglementvan het Gelaens Vastelaoves Leedjeskonkoer(GVK) aan te passen, iseen goede geweest. Maar liefsttwaalf deelnemers staan vrijdag inde finale van het liedjesfestijn inhet Hubertushuis in Oud-Geleen,laat de organisatie trots weten. Vanaf20.33 uur strijden zij onder muzikalebegeleiding van de BerthaBend om titel'Vastelaovessjlagervan het jaar'. De animo voor het GVK liep delaatste jaren terug. Het lukte slechtsmet veel pijn en moeite om nog elfdeelnemers te strikken. -Nu ondermeer de voorselectie en het inschrijfgeldis geschrapt, merken wedat dat wat losmaakt", vertelt mede-organisatorPaul Leenen. -Eenaantal artiesten is na een paar jaarterug van weggeweest ?n er is eendebutant. Geweldig!" Het Gelaens Vastelaoves Leedjeskonkoeris vrijdagavond gratis te bezoeken.