Toch tv-uitzending lichtstoet Beek

Print
De televisieregistratie van de Lichtstoet in Beek kan op carnavalszondag toch rechtstreeks worden uitgezonden bij L1. De gemeente Beek staat garant voor een subsidie van 18.000 euro. Dat heeft waarnemend burgemeester Frans Weekers (Evenementenbeleid) van Beek deze week bekendgemaakt aan de raad. De stichting Lichtstoet Beek had een subsidieverzoek ingediend voor 23.000 euro. En in principe is dat bedrag ook nog steeds nodig, zegt Jules Stijnen namens de organiserende stichting. De gemeente is nu met een garantiesubsidie van 18.000 euro over de brug gekomen. Maar liefst ziet Stijnen de raad in de decembervergadering nog besluiten het ontbrekende bedrag van vijfduizend euro te doneren. Mocht dat echter niet lukken, dan zullen de stichting en het facilitair bedrijf Xymio het resterende bedrag op tafel leggen. De organisatie van de Lichtstoet trok enkele weken geleden aan de bel omdat Beek eigenlijk van plan was pas in de decembervergadering met een - hoe dan ook soberder - subsidievoorstel te komen, vooral omdat dan pas het evenementenbeleid ge?valueerd was. De organisatie dreigde daardoor in grote tijdnood te komen, omdat er afspraken gemaakt moesten worden met L1, artiesten en leveranciers. Burgemeester Weekers zegt blij te zijn met de uitkomsten van de gesprekken: -De stichting heeft stevige onderhandelingen gevoerd met L1. En alle partijen hebben zich tot het uiterste ingespannen om ook voor 2016 een tv-uitzending van gelijkblijvende kwaliteit als voorgaande jaren mogelijk te maken", schrijft hij. In grote lijnen onderstreept Stijnen dat, al zegt hij wel dat een mobiele camera op een van de carnavalswagens zal ontbreken en ook de verlichting van de panden op het plein'ietsje minder' zal zijn. -Oorspronkelijk zou namelijk een bedrag van 28.000 euro nodig zijn geweest. Maar we hebben al flink bezuinigd en met sponsors en leveranciers gesproken." Burgemeester Weekers benadrukt dat de toezegging van 18.000 euro alleen geldt voor 2016 en het geld louter bedoeld is voor de tv-registratie. De kosten voor de afterparty en de stoet zelf worden door de stichting opgehoest.