Politici Maastricht eisen'veilig' carnaval

Print
Politici Maastricht eisen'veilig' carnaval
Politici in Maastricht maken zich zorgen over de veiligheid en openbare orde tijdens carnaval en andere grote evenementen in de stad. Aanleiding zijn de hoog opgelaaide discussies na de recente gebeurtenissen in Keulen en andere Duitse steden. Tijdens de viering van oud op nieuw werden vrouwen daar op grote schaal aangerand en beroofd door mannen van vermoedelijk Noord-Afrikaanse afkomst. De aanrandingen en berovingen leidde niet alleen in Duitsland tot geschokte reacties. Ook volksvertegenwoordigers in Maastricht zeggen beducht te zijn voor de veiligheidsrisico's tijdens grote publieksevenementen en met name het aanstaande carnaval. Zo vroeg CDA-fractieleidster Vivianne Heijnen zich gisteravond tijdens de raadsvergadering af -in hoeverre politie en stadsbestuur in staat zijn adequaat te opereren" wanneer zich ongeregeldheden en calamiteiten voordoen zoals in Keulen. -Op zo'n moment zullen er voldoende politie en andere medewerkers op de been moeten zijn om ieders veiligheid te waarborgen. Duidelijk is dat dit soort gedrag volstrekt ontoelaatbaar is. Daartegen moet ter plekke en onmiddellijk keihard worden opgetreden", waarschuwde Heijnen. -Laten we vooral niet de fout maken door weg te kijken." In een reactie toonde burgemeester Annemarie Penn-te Strake begrip voor de ongerustheid. Ze benadrukte dat politie, justitie en gemeente al een tijd volop bezig zijn met de voorbereidingen van carnaval. -We doen alles wat in onze macht ligt. We werken momenteel hard aan een uitgebreid draaiboek. Daarin besteden we zeker ook aandacht aan de vraag wat te doen in geval van bijvoorbeeld een terroristische aanslag of andersoortige calamiteiten", verzekerde Penn. Ook gaf ze aan dat er onder meer een zogeheten'crowdmanagementanalyse' wordt opgesteld. -Op basis daarvan weten we waar en wanneer het in de stad het drukst is. De politie-inzet wordt daar dan ge?ntensiveerd. En indien nodig kunnen we rekenen op extra capaciteit uit andere regio's." Door Laurens Schellen