Als het stormt bij optocht, beslis zelf

Print
Als het stormt bij optocht, beslis zelf
Wel optocht, geen optocht. Dat besluit lag op het bordje van de burgemeesters, terwijl dat volgens hoogleraar Ira Helsloot het pakkie-an van de burger had moeten zijn. Ook van de gemiddelde toeschouwer mag verwachten dat-ie begrijpt dat bij windstoten van 75 kilometer per uur wel eens iets door de lucht zou kunnen vliegen. Met andere woorden: wie bij code geel op die praalwagen klimt of langs de kant gaat staan, kiest er zelf voor om zich aan een potentieel risicovolle situatie bloot te stellen.

Kiezen

Het stormt en dan hoef je zelfs een prins carnaval niet te vertellen dat het gevaarlijk is als zijn praalwagen niet windbestendig is. Terwijl je En daarmee is in principe niets mis, betoogt Ira Helsloot, hoogleraar'besturen van veiligheid' aan de Nijmeegse Radboud Universiteit. -Burgers mogen ervoor kiezen extra risico te lopen." Volgens Van Helsloot hadden de Limburgse burgemeesters zich dan ook niet het hoofd hoeven te breken over het besluit om de optocht in hun gemeente wel of niet af te gelasten. De eigen verantwoordelijkheid van burgers is in de visie van Helsloot de afgelopen decennia ondergesneeuwd in de drang van overheid en samenleving om -alles te willen regelen" op veiligheidsgebied. Bij twijfel geen optocht, zo redeneerde Antoin Scholten maandag. De Venlose burgemeester had naar eigen zeggen geen trek om met samengeknepen billen toe te kijken hoe het eventueel fout zou gaan. -Maar in het standje'veiligheid boven alles' is niets meer mogelijk. Je kunt de burger niet tegen alles beschermen", reageert Helsloot. Hij signaleert een bestuurlijke verkramptheid. -Bestuurders en hun adviseurs laten zich leiden door de vrees dat hun achteraf iets verweten kan worden. Terwijl je je kunt afvragen of de samenleving inderdaad vindt dat een burgemeester of ambtenaar ook alles van het weer moet weten." Helsloot ziet meer heil in een andere aanpak. -Hang bij wijze van spreken onder het plaatsnaambordje de boodschap: hier is een optocht ?n het stormt.Vertel wat de risico's zijn, maar communiceer vooral ook robuust de eigen verantwoordelijkheid van burgers."

Billijken

ac7c17e8f21708510f903b4fbd44602bJan Mans, als burgemeester gepokt en gemazeld in een rits van steden, waaronder Enschede tijdens de Vuurwerkramp van 2000, deelt Helsloots visie niet. -Natuurlijk bestaat er geen samenleving zonder risico's, maar burgers verwachten wel degelijk dat bestuurders hun verantwoordelijkheid nemen en daar stevig in staan." Mans heeft het besluitvormingsproces bij zijn voormalige collega's de afgelopen dagen met belangstelling gevolgd. Zowel de afgelastingsbesluiten als het uitblijven daarvan kan hij billijken. -Voor beide valt iets te zeggen, al zorgt het voor verwarring als de optocht hier niet doorgaat en een paar kilometer verderop w?l. Een eenduidig advies van de veiligheidsregio's was handiger geweest." Dat de Limburgse burgemeesters geworsteld hebben met hun optochtbesluit, snapt Mans heel goed.-Je kunt wel roepen dat de burger een eigen verantwoordelijkheid heeft, maar er zit ??n groot'maar' bij: als het onverhoopt misgaat, wordt niet naar die burger maar naar de bestuurder gekeken. Door de media ?n door die burger."

Abc'tjes

Hoogleraar Helsloot kent dat mechanisme ook. Media die na een incident meteen naar het functioneren van het rampenplan vragen, schadeclaims van burgers, het zijn abc'tjes. -De overheid heeft heel veel zaken naar zich toegetrokken.Overal zijn wel vergunningen voor, dan roep je die toetsing achteraf ook over je af." Meer verantwoordelijkheid bij de burger leggen, betekent ook meer aansprakelijkheid voor die burger, aldus Helsloot.Wie als gewaarschuwd mens ervoor kiest om risico's te lopen, moet achteraf in principe niet mauwen. -Je draagt je eigen schade, tenzij sprake is van aanwijsbaar nalatig handelen." Door Hans Goossen