Lichtstoet Beek ruziet met inspectie

Print
Lichtstoet Beek ruziet met inspectie

Afbeelding: Lara Savelkoul

De organisatie van Lichtstoet Beek trekt fel van leer tegen de ‘arbeidsinspectie’. Die heeft overtredingen geconstateerd bij het opbouwen van het podium op de Markt.

De organisatie van de Lichtstoet werpt niet alleen de kritiek van de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (voorheen arbeidsinspectie) bij het opbouwen van het podium op de markt verre van zich. Ook beticht ze de inspecteur van die inspectie die de overtredingen constateerde, van ‘dronkenschap’. Voorzitter Jules Stijnen zegt dat zijn organisatie een officiële klacht indient tegen de inspecteur. 

Carnavalszondag 2016
De gesignaleerde overtredingen dateren van carnavalszondag 2016. Ze hebben betrekking op de inzet van mobiele kranen, kranen, hoogwerkers en verreikers. In een elf punten tellende klachtbrief aan het college van B&W van Beek doet de inspectie verslag van zaken die niet in de haak zouden zijn geweest bij de opbouw van het podium dat na afloop van de Lichtstoet gebruikt wordt voor optredens. Een werkgebied waarboven zaken werden opgehesen, zou niet zijn afgezet voor personen, keuringsrapporten van kranen zouden hebben ontbroken. Ook waren er mensen bij de podiumopbouw aan het werk op een bepaalde hoogte, zonder dat voldoende veiligheidsmaatregelen waren genomen. 

Editie 2017
Als die zaken bij de editie 2017 niet in orde zijn, kan de Lichtstoet worden stilgelegd en een boete worden opgelegd, waarschuwt de arbeidsinspecteur in de brief. Onder de kop ‘Dronken arbo-inspecteur brengt stichting Lichtstoet in diskrediet’ kiest voorzitter Jules Stijnen van het 30.000 bezoekers trekkende evenement op carnavalszondag nu in een ‘persbericht’ voor de aanval. Hij vindt het op de eerste plaats onbegrijpelijk dat de inspectie zich pas tien maanden na het evenement meldt. „De Lichtstoet werkt bovendien met een dik reglement en veiligheidsplan en op het gebied van de techniek met gerenommeerde en gecertificeerde bedrijven.” 
Volgens Stijnen waren alle noodzakelijke papieren en rapporten voorhanden. Maar de inspecteur zou zich helemaal niet hebben gemeld. Volgens hem bleek uit navraag bij de inspectie dat de inspecteur zich niet had gemeld omdat hij ‘had gedronken’. Stijnen spreekt van een ‘schandalig optreden’ en zelfs van een ‘dronkemansactie’. Hij licht toe dat een jurist nog kijkt naar de formulering van een klachtbrief. 

Bij de inspectie was niemand bereikbaar voor commentaar.