Weer scheepvaart op Maas: tijdelijke dam bij stuw Grave

Print
Weer scheepvaart op Maas: tijdelijke dam bij stuw Grave

Werknemers van Rijkswaterstaat bij de Thompsonbrug bij Grave. De stuw bij de burg is beschadigd na een aanvaring door een binnenvaartschip in dichte mist. Afbeelding: ANP

Rijkswaterstaat bouwt een tijdelijke dam bij de beschadigde stuw van Grave. Met deze oplossing wordt scheepvaartverkeer weer mogelijk op de Maas tussen Grave en Sambeek. Woonboten en jachten die droog zijn komen te liggen kunnen weer loskomen.

Op 29 december botste een binnenvaartschip geladen met benzeen in de dichte mist tegen de stuw in de Maas bij Grave. Die raakte dusdanig beschadigd dat er een groot lek ontstond en het waterpeil op de Maas tussen Grave en Sambeek fors daalde.

De aanleg van een dam is gekozen uit twaalf verschillende voorstellen om de waterproblemen aan te pakken. De bouw van de tijdelijke dam begint deze week. ,,Parallel aan deze tijdelijke maatregel, werkt Rijkswaterstaat aan het definitief herstel van stuw Grave", laat de dienst dinsdag weten.

Twee weken
De dam komt stroomafwaarts, dus achter de stuw en bestaat uit verschillende formaten breuksteen. Het bouwsel wordt zo'n 5,60 meter hoog en circa 30 meter breed. De aanleg duurt naar verwachting twee weken. Tijdens de bouw laat Rijkswaterstaat het waterpeil geleidelijk stijgen. Zodra er +7,90 meter NAP is bereikt kan het scheepvaartverkeer tussen Sambeek en Grave worden hervat.

Het herstel van de stuw zal naar verwachting van Rijkswaterstaat een half jaar duren. De stuw Grave dateert van 1928. Per jaar passeren er naar schatting 9000 schepen.