Nieuw outletcenter op steenworp afstand van Outlet Roermond?

Print
Nieuw outletcenter op steenworp afstand van Outlet Roermond?

Afbeelding: Franco Gori

In Duisburg (Duitsland) wordt gewerkt aan de vestiging van een outlet- center voor merkkleding. Het merkendorp naar Roermonds en Maasmechels voorbeeld zou moeten verrijzen op een braakliggend terrein van 30 hectare in de Duitse industriestad.

Het stads­be­stuur van Duis­burg (op minder dan 80 kilometer van Roermond) heeft een pro­ject­groep op­dracht ge­ge­ven „snel en con­struc­tief" te kij­ken naar de mo­ge­lijk­he­den om op de plek van het voor­ma­li­ge goe­de­ren­sta­ti­on een win­kel­ge­bied te ves­ti­gen in de stijl van het out­let­cen­ter in Roer­mond. Dat be­rich­ten de Duit­se kran­ten Bild en West­deut­sche All­ge­mei­ne Zei­tung.

Concurrentie Roermond
De bouw van een mer­ken­dorp in Duis­burg hangt al jaren boven de markt. Het stads­be­stuur ziet met lede ogen we­ke­lijks hele volks­stam­men naar vooral Roer­mond af­rei­zen om daar te gaan shop­pen. Daar­naast zou een out­let­cen­ter een im­puls zijn voor de werk­ge­le­gen­heid in de ziel­to­gen­de in­du­strie­stad. Tot nu toe zijn de plan­nen steeds af­ge­ketst op het ge­brek aan een ge­schikt ter­rein en een ex­ploi­tant. Het ter­rein lijkt nu ge­von­den, nadat de bouw van een meu­bel­win­kel van 50.000 vier­kan­te meter op een deel van het voor­ma­li­ge Gü­ter­bahn­hof is af­ge­bla­zen door de Ber­lijn­se firma Krie­ger-Bau, ei­ge­naar van de grond. Die heeft het ter­rein ten zui­den van het cen­traal sta­ti­on nu in de eta­la­ge gezet, be­ves­tigt een woord­voer­der.

Exploitant
Een ex­ploi­tant voor het mer­ken­dorp is even­eens in beeld. Pro­ject­ont­wik­ke­laar Nein­ver, dat in de plaats Zwei­brüc­ken in de deel­staat Rijn­land-Palts al The Style Out­lets met 130 mer­ken runt, heeft in­te­res­se be­ves­tigd. Nein­ver polst naar eigen zeg­gen in heel Duits­land ste­den voor de ves­ti­ging van nieu­we out­let­cen­ters. 

Locatie
Er wordt nadrukkelijk naar Duis­burg ge­ke­ken. „De stad is van­we­ge de goede in­fra­struc­tuur, de lig­ging aan twee druk­ke au­to­we­gen en een grote po­ten­ti­ë­le klan­ten­kring een erg in­te­res­san­te lo­ca­tie", aldus een woord­voer­der. Het be­drijf be­ves­tigt in ge­sprek te zijn met de grond­ei­ge­naar en de ge­meen­te. Die ge­sprek­ken be­vin­den zich even­wel nog in een „zeer pril sta­di­um".

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →