Sanering schachten Kerkrade gestart

Print
Sanering schachten Kerkrade gestart

De Domaniale Mijn Kerkrade in bedrijf. Afbeelding: De Limburger

Tientallen oude mijnschachten in Kerkrade worden de komende jaren onderzocht en waar nodig gesaneerd. Het is een van de aanbevelingen die het Akense ingenieursbureau Heitfeld-Schetelig eind vorig jaar deed in het onderzoek ‘Naijlende gevolgen steenkolenwinning Zuid-Limburg’.

Dit onderzoek is verricht in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Doel was inzicht te krijgen in de bodemstijging als gevolg van stijgend mijnwater en mogelijke lokale verzakkingen en instortingen. Volgens de onderzoekers valt van stijgend mijnwater zeker de komende twintig jaar niets te vrezen. Bij tientallen historische schachten in Kerkrade dreigt wel mogelijk instortingsgevaar.

Kerkrade is er steeds prat op gegaan dat in deze gemeente de Limburgse mijnbouw ooit begonnen is. In de 17de en 18de eeuw werd hier al kolen gewonnen via ondiepe schachtjes van enkele tientallen meters tot maximaal honderd meter diep. Daar kwamen eind 19de eeuw industriële mijnschachten bij, die dieper gingen. Nu plukt de gemeente de wrange vruchten van de industriële voorsprong van toen.

Risico
In en rondom liefst zestig historische schachten in Kerkrade bestaat een niet te veronachtzamen risico op instortingen en verzakkingen. Zo’n verzakking kan zomaar onaangekondigd ergens plaatsvinden, zoals enkele jaren geleden bij winkelcentrum ’t Loon in Heerlen gebeurde. Op veel plekken zijn huizen, winkels of zelfs scholen gebouwd boven op die oude schachten. 

Die gevaarlijke schachten zijn vooral te vinden in een strook langs de Duitse grens bij de wijken Pannesheide en Holz. Volgens geldend Nederlands recht is de grondeigenaar zelf verantwoordelijk voor de eerste honderd meter onder het maaiveld. Dat is met het toenemen van het aantal gevallen van nieuwe mijnschade niet meer vol te houden.

Daar komt bij dat in de Duitse gemeente Herzogenrath, waar ongeveer 650 van die schachtjes liggen, de Nederlandse staat betaalt voor de controle op de stabiliteit en eventuele sanering van enkele schachtjes. Die behoorden tot de concessie van de Domaniale Mijn en volgens Duits recht is de Nederlandse Staat daar verantwoordelijk voor. 

Maatregelen
Het Rijk neemt nu zijn verantwoordelijkheid in Kerkrade. Minister Kamp erkent (nog) geen aansprakelijkheid, maar hij stemt wel in met het nemen van noodzakelijke maatregelen én hij betaalt daarvoor. 

Dit jaar al wordt actie ondernomen bij de eerste twee van zes ‘minder veilige’ industriële schachten in Kerkrade: de Buizenschacht (Domaniale), Willem I (Domaniale), Willem II (Domaniale), Beerenbosch (Domaniale), Neuland (Domaniale) en Melanie (Willem Sophia). Volgens ingenieur Michael Heitfeld zijn deze schachten in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw afgedicht. “Er zit al zes meter beton in.  Ze zijn beveiligd volgens de toenmalige criteria, maar volgens huidige maatstaven biedt zes meter beton niet voldoende beveiliging.”

Minister Kamp stemt ook in met het waar nodig saneren van overige historische schachten in Kerkrade. Deskundigen verwachten dat veertig schachten gesaneerd moeten worden. Per jaar maximaal vier. Kosten twee ton per schacht. In de Pensionaatstraat in Kerkrade is maandag onderzoek gestart naar een eerste mogelijke vroegere kleine mijnschacht.

Lees meer dinsdag in De Limburger

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →